werkzaamheden-1481-1638

Onze missie

Netbeheer Nederland bevordert de samenwerking tussen netbeheerders en behartigt hun belangen bij de overheid, politiek en bij overige stakeholders. Samen met overheid, marktpartijen en netgebruikers wordt bepaald hoe netbeheerders kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de transitie naar een duurzame energievoorziening. 

Feiten en cijfers

Het Nederlandse energiesysteem is volop in beweging. Een overzicht van een aantal feiten en cijfers:

2.600.000

Nederlandse daken hebben zonnepanelen

Zo’n 1 op de 3 woningen heeft nu panelen op het dak

9400

Ondernemers op de wachtlijst voor afname stroom

En daarnaast stonden er in januari 2024 ook 10.000 op de wachtlijst voor teruglevering.

8 miljard euro

Investeren netbeheerders tot en met 2026 

Want netbeheerders zijn bezig met de grootste verbouwing van ons energiesysteem

Over Netbeheer Nederland

De vereniging van alle energienetbeheerders, staat voor een toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem dat de transitie naar een duurzame energievoorziening mogelijk maakt. Netbeheer Nederland bepaalt haar positie in nauwe samenspraak met haar leden door middel van de dialoog met haar stakeholders.

Veranderend energiesysteem

De energie- en grondstoffentransitie vormt een grote maatschappelijke uitdaging. Vanuit een maatschappij die grotendeels gebaseerd is op fossiele energie, wordt er gewerkt aan een duurzame samenleving die geen broeikasgassen meer uitstoot.

Er zijn verschillende mogelijke toekomstbeelden voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Gasunie, TenneT, Alliander, Stedin, Enexis, Coteq, Rendo en Westlandinfra onderzoeken deze routes sinds 2019 in de Integrale Energiesysteemverkenning 2030-2050 (II3050). 

Uitvoering centraal

Netbeheerders zijn sterk aan het opschalen en bouwen zoveel mogelijk infrastructuur bij. Maar dat is niet genoeg. De uitvoering moet sneller. Dat kan alleen door samen - netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en (mede)overheden – planmatiger te werken met het vizier gericht op de opbouw van het energiesysteem. De uitvoering wordt hierdoor logischer en gaat sneller.

Toenemende vraag naar transportcapaciteit

Door snelle toename van elektrificatie ontstaat een exponentieel groeiende vraag naar transportcapaciteit. Die vraag zorgt in veel delen van Nederland voor een wachtrij van bedrijven, organisaties en industrie (grootverbruikers) die niet allemaal tegelijk kunnen worden toegelaten op het elektriciteitsnet. Om inzichtelijk te maken waar in Nederland nog ruimte is op het elektriciteitsnet heeft Netbeheer Nederland een landelijke capaciteitskaart ontwikkeld. Er is op veel plekken van Nederland krapte op het elektriciteitsnet.

Aanleggen kabels

Landelijk Actieplan Netcongestie (LAN)

Netbeheerders investeren volop in het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet, maar dit is niet voldoende en het elektriciteitsnet loopt tegen haar grenzen aan. Om ervoor te zorgen dat Nederland kan blijven verduurzamen, is het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) opgezet. In het LAN wordt gekeken hoe we het elektriciteitsnet sneller kunnen verzwaren, slimmer benutten en hoe nieuwe regelgeving flexibel energieverbruik meer kan stimuleren. Het veranderend energiesysteem vraagt daarin iets van alle gebruikers.

Onze thema's

Een selectie van onze thema's:

Onze leden

Alle energienetbeheerders zijn lid van Netbeheer Nederland. De vereniging heeft momenteel acht leden: twee landelijke netbeheerders (TenneT en Gasunie Transport Services) en zes regionale netbeheerders. Het hoogste orgaan van de vereniging is de ledenraad.

Wij gebruiken cookies

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Mogen wij extra cookies plaatsen voor het afspelen van video’s, delen-op-social-media en om onze campagnes te meten? Lees meer