Huizenblok

Toekomstscenario's

De energie- en grondstoffentransitie vormt een grote maatschappelijke uitdaging. Vanuit een maatschappij die grotendeels gebaseerd is op fossiele energie, wordt er gewerkt aan een duurzame samenleving die geen broeikasgassen meer uitstoot.

Naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050

Er zijn verschillende mogelijke toekomstbeelden voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Gasunie, TenneT, Alliander, Stedin, Enexis, Coteq, Rendo en Westlandinfra onderzoeken deze routes onderzoeken deze routes sinds 2019 in de Integrale Energiesysteemverkenning 2030-2050 (II3050). Externe experts, brancheverenigingen en overheidsinstanties worden bij dit onderzoek betrokken voor ideeën en advies.

De wegen naar klimaatneutraliteit in 2050 zijn ambitieus. Ze vragen om een snelle afname van fossiele bronnen, een snelle toename van hernieuwbare energieproductie en een verandering van de industrie, mobiliteit, gebouwen en landbouw. Deze transformatie vereist systeemveranderingen die verder gaan dan alleen energie en grondstoffen. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zijn ook maatschappelijke veranderingen nodig, die invloed hebben op hoe we wonen, reizen, eten, consumeren en onze leefomgeving vormgeven.

In de systeemstudie II3050 wordt de impact op het energiesysteem en de infrastructuur in kaart gebracht.

Publicatie eindrapport tweede editie II3050: het energiesysteem van de toekomst

Op 12 oktober hebben de netbeheerders gezamenlijk, onder de vlag van Netbeheer Nederland, het eindrapport van de tweede editie van II3050 gepubliceerd. Het rapport geeft de impact weer van de 4 scenario’s op het Nederlandse energiesysteem. Lees het volledige rapport en de bijlagen. Ook zijn de aanbevelingen en conclusies in eenvoudige naslagwerk of als infographic (conclusies) te downloaden.

Scenariorapportage tweede editie II3050: het energiesysteem van de toekomst

In maart 2023 is de scenariorapportage van de tweede editie van II3050 gepubliceerd en aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer. Deze scenariorapportage schetst 4 mogelijke routes naar een klimaatneutraal energiesysteem. 

De scenariorapportage biedt een groot aantal inzichten, conclusies en aanbevelingen die in de managementsamenvatting terug te vinden zijn. De 4 scenario's worden heel laagdrempelig inzichtelijk gemaakt op www.energiekompas2050.nl.

Expert

Wij gebruiken cookies

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Mogen wij extra cookies plaatsen voor het afspelen van video’s, delen-op-social-media en om onze campagnes te meten? Lees meer