placeholder

Capaciteitskaart

Het elektriciteitsnet in ons land is over het algemeen robuust en betrouwbaar. Toch staat het elektriciteitsnet onder druk. Dat komt doordat er een snelgroeiende vraag is naar transportcapaciteit. Die vraag zorgt in bepaalde delen van Nederland voor een wachtrij van bedrijven, organisaties en industrie (grootverbruikers) die niet allemaal tegelijk kunnen worden toegelaten op het elektriciteitsnet. Om inzichtelijk te maken waar in Nederland nog ruimte is op het elektriciteitsnet heeft Netbeheer Nederland een landelijke capaciteitskaart ontwikkeld.

Capaciteitskaart

Op de landelijke capaciteitskaart is te zien waar voldoende transportcapaciteit is en waar tekorten zijn opgetreden. De kaart geeft grootverbruikers en andere geïnteresseerden een beeld van waar in Nederland op de netten ruimte is voor een aansluiting.

Expert