Informatie voor consumenten

Netbeheer Nederland is de branchevereniging van de Nederlandse Netbeheerders. Klantvragen lopen altijd via uw eigen netbeheerder. We helpen u daar graag bij op weg. Daarom vindt u hier informatie over stroom- en gasstoringen, wie uw netbeheerder is, wat u moet weten over uw zonnepanelen en andere voor u relevante onderwerpen. 

Melden

Gas- en stroomstoringen

Wilt een een gas- en/of stroomstoring melden? Of ruikt u gas? Om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, belt u gratis naar 0800-9009 voor direct contact met uw netbeheerder. Het nummer is dag en nacht bereikbaar.

Wilt u informatie over een gas- of stroomstoring bij u in de buurt? Actuele informatie over gas- en stroomstoringen vindt u hier.

Liander in de wijk aan het werk

Bij vragen

Wie is mijn netbeheerder?

Heeft u een vraag? Neem dan in alle gevallen contact op met uw netbeheerder. Weet u niet wie uw netbeheerder is? Ga dan nu naar de postcodecheckerAan de hand van uw postcode ziet u wie uw netbeheerder is.

Of maak gebruik van het overzicht op deze kaarten van Nederland met de gas werkgebieden per netbeheerder of deze kaart met de elektriciteit werkgebieden per netbeheerder. Zo ziet u in één oogopslag welke netbeheerder uw regio voorziet van elektriciteit en gas.

Enexis medewerkers aan het werk

Handige tips

Spanningsproblemen

Bij een piek in duurzame opwek van zon ontstaan spanningsproblemen. Er is dan sprake van overspanning, waardoor zonnepanelen afschakelen. Het afschakelen is altijd tijdelijk; de omvormer schakelt zelf weer in als het risico op overspanning niet meer aan de orde is. Spanningsproblemen komen steeds vaker voor nu veel huizen zonnepanelen op het dak hebben. Inmiddels heeft 1 op de 3 Nederlandse huishoudens zonnepanelen. 

 

21_zonnepanelen_hr_adobe1998-1495

Aanmelden energie-installaties verplicht

Meld uw zonnepanelen aan via energieleveren.nl

Vanaf 27 april 2021 bent u verplicht om uw energie-installaties aan te melden en aantonen dat ze voldoen aan Europese regels. Dit kunt u doen via: energleveren.nl. De regels zijn gericht op betrouwbare levering, netveiligheid en de energietransitie. Voor grote installaties geldt deze regel al sinds april 2019.

Tijdens de aanmelding op www.energieleveren.nl moet u het merk en type van uw omvormer invullen. Bekijk daarvoor de lijst met geverifieerde omvormers, gebaseerd op de samenwerking van Netbeheer Nederland met Synergrid, die regelmatig wordt bijgewerkt.

 

De mogelijkheden van zonnepanelen

Lees meer over

Slimme meter

De slimme meter is een digitale energiemeter. Als er geen bezwaar is, leest de netbeheerder de meterstanden op afstand uit. Hierdoor kunnen netbeheerders de stabiliteit van het elektriciteits- en gasnet beter monitoren en storingen sneller opsporen. Zo blijft het energienet betrouwbaar. Met de slimme meter wordt ook besparen eenvoudiger. Lees meer over de slimme meter.

De slimme meter van Liander

Graven als particulier

Ook als particulier moet je maatregelen treffen wanneer je gaat graven. Als je bijvoorbeeld in de tuin nieuwe bomen wilt planten of een terras wilt aanleggen of een schommel vast wilt zetten en je daarbij gebruik moet maken van een graafmachine, dan ben je verplicht om een zogenoemde KLIC-melding te doen bij het Kadaster. De melder ontvangt informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek zodat er bij de werkzaamheden geen kabels en leidingen worden geraakt. Netbeheer Nederland werkt samen met partners om gravers te attenderen op een goede voorbereiding bij graafwerkzaamheden.

graaf_veilig-1652

Gedragscode Slim Netbeheer

De netbeheerders in ons land hebben de Gedragscode Slim Netbeheer opgesteld en deze is op 19 april 2022 definitief goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In deze gedragscode is opgenomen hoe netbeheerders kunnen komen tot een gewogen oordeel of het gebruik van data voor netbeheerdoeleinden wel of niet  past binnen de wettelijke taak van de netbeheerder het net veilig, betrouwbaar en betaalbaar te beheren volgens de voorschriften van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Voorwaarden gas en elektra

De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet voorzien in een strikte scheiding tussen het transport en de levering van elektriciteit en gas. Het transport, inclusief de aansluiting op het transportnet, is de exclusieve taak van de netbeheerders. Iedereen die elektriciteit en gas wil gebruiken, heeft een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder in zijn gebied nodig.

Geschillencommissie

Iedere consument en kleinzakelijke aangeslotene die een geschil met een netbeheerder heeft over de totstandkoming of uitvoering van een aansluit- en transportovereenkomst, kan dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Energie of de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Uiteraard is de gang naar de rechter ook mogelijk.

De geschillencommissies opereren onafhankelijk, onpartijdig en laagdrempelig onder de Stichting Geschillencommissies in Den Haag. De kleinverbruiker hoeft zich niet te laten bijstaan door een advocaat, de procedure is eenvoudig. Wel is vereist dat de klager zijn klacht eerst aan de netbeheerder heeft voorgelegd en dat dit tijdig is gebeurd (in het algemeen binnen acht weken na het ontstaan ervan).

Relevante artikelen voor consumenten