Feiten en cijfers

Verduurzaming Nederlandse huishoudens

Nederland is succesvol aan het verduurzamen. Welke ontwikkelingen zien we die impact hebben op het elektriciteitsnet in de wijk (het laagspanningsnet)?

1 op 3

Nederlandse huishoudens heeft zonnepanelen

2.600.000

Nederlandse daken hebben zonnepanelen

30%

Groei in zonnepanelen (2023 tov 2022)

170.000

Warmtepompen in 2023 aangesloten op het laagspanningsnet

384.000

Private laadpalen aangesloten op het laagspanningsnet (Juni '23)

Ruimtelijke opgave naar 2050

De energietransitie is naast een belangrijke maatschappelijke opgave ook een ruimtelijke opgave. Een aantal cijfers op een rijtje wat er nodig is aan infrastructuur en ruimte (Bron: II3050)

100.000 km

kabels 
(tot 2050 elke maand van Groningen naar Maastricht)

+48.000

Middenspanning- en laagspanningstations 

260-330 km2

Ondergronds ruimtebeslag voor kabels

Stand van de uitvoering

We bouwen aan een toekomstbestendig energiesysteem. Onderstaande data geeft inzicht in wat de zes regionale netbeheerders gezamenlijk hebben gerealiseerd in 2023 aan nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet en km kabel. Voor meer cijfers & duiding bekijk de Stand van de Uitvoering

110.240

Kleinverbruik aansluitingen

11.636

Aansluitingen voor publieke laadinfrastructuur

2929

Grootverbruik aansluitingen

2295 km

Laagspanningskabels

2298 km

Middenspanningskabels

1906

Middenspanningsstations

Buurtaanpak

De buurtaanpak is relatief nieuw, bedoeld om de verzwaring van het laagspanningsnet te versnellen. Het houdt in dat het net per buurt in één keer toekomstbestendig wordt gemaakt, in nauwe, efficiënte samenwerking tussen netbeheerders, gemeenten en aannemers. De buurtaanpak regelt het hele netverzwaringsproces: van vergunningen en ruimtelijke inpassing tot participatie en de daadwerkelijke werkzaamheden. Door buurt voor buurt aan de slag te gaan, is er minder overlast en kunnen de netbeheerders en aannemers slimmer en sneller werken om storingen of spanningsproblemen voor te zijn.

De uitdading is te groot en urgent, dus we moeten versnellen. Doelstellingen buurtaanpak voor verzwaring buurten:

97

Buurten in 2024

241

Buurten in 2025

388

Buurten in 2026

Wachtrijen

Er staan bedrijven in de wachtrij voor een nieuwe of een verzwaarde grootverbruikaansluiting. Wachtrij Aantal unieke aanvragen dat nog niet is gehonoreerd (voor zowel invoeding als afname). Met honoreren wordt bedoeld het (volledig) toekennen van een transportverzoek middels het uitbrengen van een transportofferte, zonder beperkingen. Voor meer inzicht in de congestie per gebied kun je terecht op de capaciteitskaart. Op 1 juni 2024 stond er in de wachtrij:

9.396

Bedrijven voor afname

7.539

Bedrijven voor invoeding

5.116 MW

Voor afname

3.664 MW

Voor invoeding

Wij gebruiken cookies

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Mogen wij extra cookies plaatsen voor het afspelen van video’s, delen-op-social-media en om onze campagnes te meten? Lees meer