placeholder

Slimme meter

In 2015 begon in Nederland het grootschalig aanbieden van slimme meters. Inmiddels heeft het grootste deel van de Nederlandse huishoudens zo'n slimme meter. Hiermee kan de meterstand op afstand worden uitgelezen,  als de klant daarvoor toestemming heeft gegeven. Er wordt ook gewerkt aan de volgende generatie slimme meters, de DSMR6.

De Slimme meter

De slimme meter is een digitale energiemeter. Als er geen bezwaar is, leest de netbeheerder de meterstanden op afstand uit. Hierdoor kunnen netbeheerders de stabiliteit van het elektriciteits- en gasnet beter monitoren en storingen sneller opsporen. Zo blijft het energienet betrouwbaar. Met de slimme meter wordt ook besparen eenvoudiger. Lees meer over de slimme meter.

Normen en kwaliteitsborging energiemeters

Bent u installateur, adviseur of specialist? Hier vindt u de specificaties en kwaliteitsborging van de energiemeters. Voor de handleidingen van de slimme meters voor elektriciteit en gas kunt u terecht op de website van uw regionale netbeheerder.

NextGen slimme meters in ontwikkeling

De netbeheerders werken samen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie slimme meters, bekend als DSMR6 of ‘NextGen’. Deze meter omvat een elektriciteitsmeter en een ‘gateway’ waarin de telecommodule en slimme functies zitten. Door deze ontwikkelingen wordt de meter toekomstbestendiger en kunnen nieuwe functionaliteiten eenvoudig worden toegepast.

NextGen meter

Gedragscode Slim Netbeheer

Netbeheerders in Nederland hebben samen de Gedragscode Slim Netbeheer opgesteld. Netbeheerders kunnen data uit de slimme meter gebruiken om het elektriciteitsnet te managen. In de gedragscode is opgenomen hoe netbeheerders kunnen komen tot een gewogen oordeel over hoe zij om moeten gaan met de verzamelde data. Zodat het net veilig, betrouwbaar en betaalbaar wordt beheerd. Dit alles volgens de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer over de Gedragscode Slim Netbeheer.

Experts