Voorwaarden gas en elektra

De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet voorzien in een strikte scheiding tussen het transport en de levering van elektriciteit en gas. Het transport, inclusief de aansluiting op het transportnet, is de exclusieve taak van de netbeheerders. Iedereen die elektriciteit en gas wil gebruiken, heeft een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder in zijn gebied nodig.

Op grond van de wet moeten de netbeheerders redelijke voorwaarden hanteren en mogen de netbeheerders niet discrimineren (voor gelijksoortige klanten moeten netbeheerders dezelfde voorwaarden hanteren). Dit is vastgelegd in de algemene voorwaarden voor aansluiting en transport van elektriciteit en gas.

Kleinverbruikers: consumenten en kleinzakelijke aangeslotenen

Alle netbeheerders hanteren dezelfde algemene voorwaarden voor kleinverbruikers (consumenten en kleinzakelijke aangeslotenen). De categorie kleinverbruikers is als volgt gekwantificeerd: bij elektriciteit moet het gaan om een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A en bij gas moet het gaan om een aansluiting met een totale maximale capaciteit van 40 m3(n) per uur.

De algemene voorwaarden zijn overeengekomen tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de zogenaamde Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER (zie: www.ser.nl onder consumentenvoorwaarden voor meer informatie over deze “tweezijdige algemene voorwaarden”). Vóór vaststelling van de algemene voorwaarden worden deze voorwaarden bovendien ter toetsing voorgelegd aan de Energiekamer van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De intensieve betrokkenheid van de Consumentenbond bij én de toetsing door de Energiekamer van de algemene voorwaarden waarborgen voor de kleinverbruikers dat er sprake is van evenwichtige en redelijke voorwaarden.

Grootverbruikers

Netbeheer Nederland heeft voor de regionale netbeheerders modellen voorbereid voor de algemene voorwaarden voor grootverbruikers. Anders dan bij kleinverbruikers zijn deze modellen voor de netbeheerders niet bindend. In de praktijk wordt door de regionale netbeheerders wel veel van deze modellen gebruik gemaakt.

Meer informatie

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden die gelden vanaf 1 augustus 2013.