Slimme meter

De slimme meter is een nieuw soort digitale energiemeter. Via de slimme meter leest de netbeheerder op afstand de meterstanden uit, als daar geen bezwaar tegen is. Hierdoor kunnen de netbeheerders de stabiliteit van het elektriciteits- en gasnet beter monitoren en storingen sneller opsporen. Zo houden we het energienet betrouwbaar. Ook energie besparen wordt met de slimme meter een stuk eenvoudiger.

De landelijke invoering van de slimme meter is in volle gang. Elk huishouden krijgt voor 2022 gratis plaatsing van de slimme meter aangeboden. De slimme meter is niet verplicht. De regionale netbeheerders plaatsen in de volgende gevallen slimme meters:

  • Bij vervanging van de meter
  • In een nieuwbouwwoning of bij grootschalige renovatie
  • Als iemand er zelf om vraagt (in dat geval kunnen er kosten verbonden zijn aan de plaatsing)

Klanten waarvan de meter wordt uitgelezen, hoeven zelf geen meterstanden door te geven. De energierekening wordt zo nog nauwkeuriger, zonder geschatte meterstanden. Consumenten en kleine bedrijven ontvangen elke maand van hun leverancier een overzicht van hun energieverbruik. Hierdoor krijgen ze meer inzicht, wat energie besparen makkelijker maakt. Een klant die niet wil dat zijn meter wordt uitgelezen, kan dit doorgeven aan zijn netbeheerder.

De kwaliteit van uw energiemeter

De netbeheerders doen er alles aan om te garanderen dat uw energiemeter veilig en betrouwbaar is. In dit document leest u meer over hoe de kwaliteit van uw meter gewaarborgd is. 

Energie besparen met de slimme meter

Huishoudens kunnen een zogenoemde ‘energieverbruiksmanager’ aan hun slimme meter koppelen, zodat ze dagelijks hun energieverbruik kunnen volgen. Denk aan een display in de woning, slimme thermostaat of app of online tool. Consumenten kunnen zo fors besparen op hun energieverbruik. Uit het PBL onderzoek Energieverbruiksmanagers in Nederland van april 2021 blijkt dat huishoudens met een slimme meter gemiddeld 6,9% op gas en 2,2% op elektriciteit kunnen besparen wanneer gebruik wordt gemaakt van een energieverbruiksmanager met display. 

De netbeheerder mag volgens de wet alleen de slimme meter plaatsen en geen energieverbruiksmanager. Er zijn veel aanbieders van energieverbruiksmanagers en ook de prijzen verschillen: van gratis tools tot betaalde apparaten met abonnement.

Planning en realisatie slimme meters

Alle huishoudens met een kleinverbruik aansluiting in Nederland hebben inmiddels een slimme meter aangeboden gekregen door de netbeheerder. 
Het kan zijn dat u nog geen slimme meter heeft, door een van de volgende redenen:

  1. In een aantal huishoudens is het technisch niet mogelijk om een slimme meter te plaatsen.
  2. Er zijn in Nederland gebieden die in een meerjarig saneringsprogramma zitten (door technische problemen rondom de aansluitingen). De voorbereidingen voor deze programma’s zijn ingewikkeld. Daarom is hier een meerjarenplanning gemaakt voor het wisselen van de meters. De slimme meter wordt in deze huishoudens volgens deze planning aangeboden. 
  3. U bent verhuisd en de vorige bewoner heeft de meter geweigerd. U kunt dan alsnog een meter aanvragen, maar dan heeft u wellicht wel te maken met wachttijden. 
  4. In 2022 hebben een aantal netbeheerders last gehad van tekorten aan materiaal en personeel, waardoor meters niet meteen geplaatst konden worden. Er zijn allerlei initiatieven genomen om deze problematiek op te lossen. De vooruitzichten hiervoor zijn positief. Binnen 3 maanden na een klantaanvraag moet de meter geplaatst kunnen worden. In de praktijk kan dit meestal na 6 weken al.

Gerealiseerde slimme meter plaatsingen

  2015 2016 2017 2018 2019 20202021  2022
 Cumulatieve aantallen realisaties 1.807.5102.865.423  4.001.2265.238.492  6.436.371 7.106.993 7.341.600 7.683.233
 Cum% slimme meter plaatsingen t.o.v. 8,4 miljoen 21,50% 43,10% 47,60% 62,30% 76,50% 84,50% 87,40% 89%

 

Normen en kwaliteitsborging energiemeters

Bent u installateur, adviseur of specialist? Onder Documenten zijn de specificaties en kwaliteitsborging van de energiemeters te vinden. Voor de handleidingen van de slimme meters voor elektriciteit en gas, kunt u terecht op de website van uw regionale netbeheerder