Slimme meter

De slimme meter is een nieuw soort digitale energiemeter. Via de slimme meter leest de netbeheerder op afstand de meterstanden uit, als daar geen bezwaar tegen is. Hierdoor kunnen de netbeheerders de stabiliteit van het elektriciteits- en gasnet beter monitoren en storingen sneller opsporen. Zo houden we het energienet betrouwbaar. Ook energie besparen wordt met de slimme meter een stuk eenvoudiger.

De landelijke invoering van de slimme meter is in volle gang. Elk huishouden krijgt voor 2022 gratis plaatsing van de slimme meter aangeboden. De slimme meter is niet verplicht. De regionale netbeheerders plaatsen in de volgende gevallen slimme meters:

  • Bij vervanging van de meter
  • In een nieuwbouwwoning of bij grootschalige renovatie
  • Als iemand er zelf om vraagt (in dat geval kunnen er kosten verbonden zijn aan de plaatsing)

Klanten waarvan de meter wordt uitgelezen, hoeven zelf geen meterstanden door te geven. De energierekening wordt zo nog nauwkeuriger, zonder geschatte meterstanden. Consumenten en kleine bedrijven ontvangen elke maand van hun leverancier een overzicht van hun energieverbruik. Hierdoor krijgen ze meer inzicht, wat energie besparen makkelijker maakt. Een klant die niet wil dat zijn meter wordt uitgelezen, kan dit doorgeven aan zijn netbeheerder.

De kwaliteit van uw energiemeter

De netbeheerders doen er alles aan om te garanderen dat uw energiemeter veilig en betrouwbaar is. In dit document leest u meer over hoe de kwaliteit van uw meter gewaarborgd is. 

Energie besparen met de slimme meter

Huishoudens kunnen een zogenoemde ‘energieverbruiksmanager’ aan hun slimme meter koppelen, zodat ze dagelijks hun energieverbruik kunnen volgen. Denk aan een display in de woning, slimme thermostaat of app of online tool. Consumenten kunnen zo fors besparen op hun energieverbruik. KEMA heeft, in het rapport Intelligente Meters in Nederland uitgezocht hoe hoog deze besparing kan zijn. De inschatting is dat Nederlandse huishoudens bij directe feedback via een display gemiddeld 6,4% op elektriciteit en 5,1% op gas kunnen besparen. Bij gebruik van indirecte feedback, zoals een website, wordt gemiddeld 3,2% op elektriciteit en 3,7% op gas bespaard. 

De netbeheerder mag volgens de wet alleen de slimme meter plaatsen en geen energieverbruiksmanager. Er zijn veel aanbieders van energieverbruiksmanagers en ook de prijzen verschillen: van gratis tools tot betaalde apparaten met abonnement.

Planning en realisatie slimme meters

Elk huishouden krijgt voor het einde van 2022 een slimme meter aangeboden van de netbeheerder. Heeft u nog geen aanbod gekregen én wilt u hierop niet langer wachten (bijvoorbeeld omdat u zonnepanelen of een elektrische auto krijgt)? Neem dan contact op met uw netbeheerder.

Gerealiseerde slimme meter plaatsingen

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Cumulatieve aantallen realisaties 1.807.5102.865.423  4.001.2265.238.492  6.436.371 7.106.993 7.341.600
 Cum% slimme meter plaatsingen t.o.v. 8,4 miljoen 21,50% 43,10% 47,60% 62,30% 76,50% 84,50% 87,40%

 

Normen en kwaliteitsborging energiemeters

Bent u installateur, adviseur of specialist? Onder Documenten zijn de specificaties en kwaliteitsborging van de energiemeters te vinden. Voor de handleidingen van de slimme meters voor elektriciteit en gas, kunt u terecht op de website van uw regionale netbeheerder