Transitievisie Warmte

Transitievisie warmte

Gemeenten hebben de regie gekregen in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Eind 2021 moet elke gemeente daarvoor een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Daarin staat hoe de gemeente toewerkt naar een warmtevoorziening zonder aardgas in uiterlijk 2050. Een complexe opgave waarbij veel stakeholders betrokken zijn, waaronder de netbeheerder. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de elektriciteits- en gasnetten. Aanpassingen van deze netten moeten aansluiten bij de keuzes die gemeenten maken voor aardgasalternatieven. Daarbij moet rekening worden gehouden met de doorlooptijd en ruimtelijke impact van de netaanpassingen. Dit maakt de netbeheerder een belangrijke stakeholder in de warmtetransitie. De netbeheerder beschikt daarnaast over data en kennis van energie, die kan helpen bij de te maken keuzes.

De netbeheerders hebben daarom een informatiepakket gemaakt waarin onder andere toegelicht wordt wat de rol van de netbeheerder is en hoe de netbeheerder de gemeente kan ondersteunen bij de warmtetransitie. Het document is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die zich bij de gemeente bezighoudt met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Daarnaast kan het informatief zijn voor andere belanghebbenden die meer willen weten over de rol van de netbeheerder in de warmtetransitie. Het document wordt verder ontwikkeld dus houd deze pagina in de gaten om geïnformeerd te worden over nieuwe versies.

Download document