placeholder

Eisen voor opwekinstallaties en opslag

Om de veiligheid en betrouwbaarheid van het net te kunnen borgen, worden eisen gesteld aan opwekinstallaties en opslageenheden. Deze verplichting volgt uit onder meer de Europese code Requirements for Generators (RfG) en de Netcode Elektriciteit.

Verplichting uit Europese codes
Als eigenaar van een opwekinstallatie of opslageenheid ben je wettelijk verplicht te zorgen dat je voldoet aan de technische eisen die gesteld worden aan de installatie. Dit moet je bovendien kunnen aantonen indien de netbeheerder hierom vraagt. De eisen gelden vanaf april 2019 en is van toepassing op zowel de inbedrijfname als gedurende de hele levensduur van de installatie. 

Registratie en aanmeldproces 
Voordat een installatie in gebruik genomen kan worden, geldt de verplichting om bij de netbeheerder te melden om welke installatie het gaat. Als de netbeheerder de aanmelding goedkeurt kan de installatie aangesloten worden op het net. Afhankelijk van het type installatie verschilt de procedure. Kijk op de website van uw netbeheerder wat u moet doen.

Documenten voor opslageenheden

Richtlijnen en verificatieprocedures

Formulieren

Vragen?