Update: Rampscenario afsluitingen voorkomen

Update: Rampscenario afsluitingen voorkomen

  • 23 september 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op dinsdag 20 september, Prinsjesdag 2022, presenteerde klimaatminister Rob Jetten een drietal maatregelen om de negatieve gevolgen van de hoge energieprijzen voor huishoudens te verminderen. Netbeheer Nederland is blij met de voorgenomen maatregelen, maar wijst wel op de praktische uitvoerbaarheid ervan.

De maatregelen die gepresenteerd zijn in de Kamerbrief ‘Aanvullende maatregelen energierekening’, zijn het prijsplafond voor het verbruik van elektriciteit en gas, verbreding afsluitbeleid en een noodfonds. Het prijsplafond betekent dat de kosten voor verbruik tot 1169 m3 gas en 2479 kWh elektriciteit worden teruggebracht tot het niveau van januari 2022. Voor alles wat een huishouden meer verbruikt, geldt de marktprijs. Energieleveranciers moeten hun klanten een coulante betalingsregeling bieden. De derde maatregel is voor consumenten die nog steeds de energierekening niet kunnen betalen. Voor hen wordt een noodfonds ingericht. 

Netbeheer Nederland is blij dat er hiermee gehoor wordt gegeven aan de eerdere oproep om te voorkomen dat we deze winter een miljoen huishoudens moeten afsluiten van gas en elektriciteit

“Energie is een eerste levensbehoefte, net zoals eten en drinken, onderdak en kleding dat zijn. Energie moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn. We zien nu een stevig pakket aan maatregelen, dat er echt voor kan zorgen dat het rampscenario van massale afsluitingen als gevolg van het niet kunnen betalen van de rekening wordt voorkomen. Voor een grote groep mensen worden de kosten hiermee beter te dragen.”

Netbeheer Nederland wijst er wel op dat er ook mensen zijn die níet in aanmerking komen voor het noodfonds. Netbeheerders willen daarom snel met het ministerie EZK en de energieleveranciers aanvullende afspraken maken om te voorkomen dat toch mensen met betalingsproblemen moeten worden afgesloten. “We hopen dat de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het noodfonds zo laag gesteld worden dat iedereen er gebruik van kan maken. Daarnaast moeten alle afspraken bij wet worden vastgelegd.”

Update: Motie Hermans/Marijnissen

Netbeheer Nederland is daarom zeer te spreken over de aangenomen Motie van Kamerleden Hermans en Marijnissen (VVD en SP), tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. In de motie verzoeken de VVD en SP het Kabinet om deze winter enkel afsluiting toe te staan bij aantoonbaar misbruik, fraude of veiligheidsrisico's.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht