Sterke infrastructuur versnelt transitie en maakt industrie aanjager van de economie

Sterke infrastructuur versnelt transitie en maakt industrie aanjager van de economie

  • 14 mei 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op woensdag 13 mei 2020 presenteerde de Taskforce Infrastructuur haar rapport over de energieinfrastructuur voor de verduurzaming van de industrie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Hans Grünfeld (VEMW), Carolien Gehrels (Arcadis) en Marc van der Linden (CEO Stedin en voorzitter Netbeheer Nederland) maken deel uit van deze taskforce. De taskforce heeft onderzocht welke infrastructuur de industrie nodig heeft om de afspraken uit het klimaatakkoord te kunnen nakomen. Een grote opgave, waarvoor forse investeringen en heldere afspraken nodig zijn. Het advies van de taskforce schetst een doordachte en haalbare route, waar de netbeheerders zich goed in kunnen vinden.

Van der Linden: “De industrie draagt voor een groot deel bij aan de verduurzaming van ​Nederland en heeft een belangrijke rol in de economie van ons land. Door juist nu te investeren in een goede infrastructuur ​kunnen we een toonaangevende industrie laten groeien. Dat is goed voor de economische ontwikkeling voor ons land”.

Het TIKI-rapport pleit onder meer voor het creëren van een nieuwe energie-hoofdinfrastructuur, waarin uitdrukkelijk ruimte is voor waterstof en de opslag en het hergebruik van CO2. Om te zorgen dat op het juiste moment de juiste investeringen worden gedaan, introduceert de taskforce een afspraken- en afwegingskader, het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Industrie, netwerkbedrijven en overheden maken daarin afspraken over de investeringen die gedaan moeten worden. Ook over de verdeling van de kosten, het tempo waarin de plannen uitgevoerd moeten worden en de waarborging van de robuustheid van het netwerk, geeft het rapport adviezen.

Het TIKI-rapport is hier te lezen.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht