Slimme energiemeters in huis correct en nauwkeurig

Slimme energiemeters in huis correct en nauwkeurig

  • 11 maart 2017
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

TOELICHTING VOOR CONSUMENTEN

NETBEHEER NEDERLAND: SLIMME ENERGIEMETERS IN HUIS CORRECT EN NAUWKEURIG

“Onderzoek betreft extreme situaties die in praktijk slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zouden kunnen voorkomen”

In een onderzoek van de Universiteit Twente is aangetoond dat in een laboratoriumopstelling afwijkingen in de meting van de zogenoemde slimme meters te forceren zijn. Voor consumenten die hierdoor bezorgd zijn of hun meter wel goed functioneert, is het van belang te weten dat de extreme situaties uit het labonderzoek in de dagelijkse praktijk niet of nauwelijks voor kunnen komen. Het geeft een vertekend beeld om het wetenschappelijk onderzoek naar nauwkeurigheid van energiemeting onder extreme omstandigheden, zonder meer door te vertalen naar alle Nederlandse huishoudensNederlandse consumenten kunnen erop rekenen dat de meters goed en nauwkeurig zijn, omdat in de praktijk geen meters zijn aangetroffen die meer aflezen dan het daadwerkelijk elektriciteitsverbruik.

In de praktijk gecontroleerd
Eind 2015 is Netbeheer Nederland op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het energiemeters-onderzoek met de laboratoriumopstelling van de Universiteit Twente. De resultaten hebben wij zeer serieus genomen. Wij hebben toen onmiddellijk twee zaken ondernomen: allereerst hebben we gecontroleerd of de onderzoeksresultaten konden worden bevestigd. Samen met de Universiteit Twente en het Van Swinden Laboratorium hebben we een onafhankelijk onderzoek overgedaan – en dit bevestigde de resultaten: in extreme situaties zijn de metingen te forceren.

Vervolgens hebben we getoetst in de praktijk of we deze afwijkingen konden waarnemen. Gedurende heel 2016 hebben energieleveranciers van Nederland klachten van klanten kunnen voorleggen waar afwijkingen in het eigen energieverbruik niet verklaarbaar leken. Enkele tientallen cases (uit de meer dan 8 miljoen huishoudens) zijn ons toen voorgelegd. En wij hebben vervolgens onderzocht waar dit aan lag: aan de meter of aan andere factoren. In ieder van die gevallen zijn plausibele verklaringen gevonden: en de meter was correct. De oorzaken varieerden van elektrische kachel tot gezinsuitbreiding en van vijverpomp tot een defecte sauna. In één geval is er nog onderzoek gaande. Dit bevestigt ons beeld dat in de praktijk een hoger uitgelezen verbruik zoals aangetroffen bij de extreme situatie uit het onderzoek, zelden of niet voorkomt. Wij monitoren dit overigens nog altijd.

Vragen? Meer weten in 5 stappen
Natuurlijk kunnen we ons als netbeheerders voorstellen dat consumenten met vragen zitten naar aanleiding van de berichtgeving van het laboratoriumonderzoek van de Universiteit Twente. Dat is ook begrijpelijk. Vandaar ook onze bevestiging dat energiemeters doen waarvoor ze bedoeld zijn: nauwkeurig meten en inzicht geven in het eigen verbruik. Consumenten die toch vragen hebben over de hoogte van hun energieverbruik of hun meter adviseren we de volgende 5 stappen zelf te nemen:

  1. Check zelf of uw eigen energieverbruik onverklaarbare verhogingen of verlagingen heeft – heeft u die niet, dan is er geen aanleiding om nader onderzoek te doen.
  2. Heeft u wel onverklaarbare afwijkingen: vergelijk deze met het verbruik van vergelijkbare huishoudens – dat kan via https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water.
  3. Is uw verbruik hoger dan dat van vergelijkbare huishoudens? Kijk dan of dit te verklaren valt door een gewijzigd energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan verandering in gezinssamenstelling; andere apparaten die mogelijk aan het huishouden zijn toegevoegd; ‘grootverbruikers’ als elektrische boilers, vijverpompen of waterbedden. Deze verklaringen zijn namelijk het meest voorkomend.
  4. Indien u nog steeds geen verklaring heeft voor uw energieverbruik – vraag uw energieleverancier om met u mee te denken: zodat u nauwkeuriger kunt controleren waar uw verhoogd verbruik vandaan komt.
  5. Is er dan nog steeds sprake van onverklaarbare verhoging – dan kan uw netbeheerder een gespecialiseerde doormeting komen maken van de elektriciteit in uw woning. Soms komen daar nog onverwachte technische oorzaken naar voren.

Correcte registratie energieverbruik verantwoordelijkheid van Nederlandse netbeheerders
Tot en met 2020 krijgen alle Nederlandse huishoudens een slimme energiemeter aangeboden. In 2010 stelde het Ministerie van Economische Zaken vast dat dit van belang is voor een nauwkeurig en regelmatig inzicht in het eigen energieverbruik voor en door de consument. Nauwkeurig inzicht in eigen verbruik kan energie besparen. En kan geld besparen. De netbeheerders zorgen voor correcte registratie van uw energie.

Deze energiemeters, die inmiddels al bij 3 miljoen huishoudens zijn geïnstalleerd – en nog dagelijks worden geïnstalleerd tot en met 2020 – voldoen dan ook aan strenge, Europese normen. Het Agentschap Telecom Metrologie houdt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken toezicht op de onder meer nauwkeurigheid van de moderne meter.

Het is de verantwoordelijkheid van de Netbeheerders dat meterstanden kloppen en dat de meter in huis correct en nauwkeurig werkt. Daar staat Netbeheer Nederland voor – daar kan de Nederlandse Consument op vertrouwen.

Vragen

Kunnen alle meters te maken hebben met afwijkingen?

Alle meters in Nederland voldoen aan de geldende eisen en functioneren onder normale omstandigheden op een juiste manier. De resultaten uit het onderzoek zijn geconstateerd in extreme situaties die normaal in de dagelijkse praktijk niet of nauwelijks voorkomen.

Vorige week heeft Netbeheer Nederland op deze website een overzicht gepubliceerd van alle meters die in het onderzoek van de Universiteit Twente zijn meegenomen. We hebben besloten de lijst weer van onze site te halen. De reden is dat we consumenten hebben gesproken waarvan de meter niet op de lijst stond, maar die toch twijfelden aan hun energieverbruik. We willen dat iedereen die twijfelt aan zijn meterstand goed geholpen wordt, ongeacht welke meter er in de meterkast hangt. Daarom hebben we met de energieleveranciers een duidelijk stappenplan afgesproken. Bent u bang dat uw meter een verkeerde stand aangeeft? Volg dan de hierboven genoemde stappen. 

Kan ik mijn meter laten controleren? Wat is dat? En heeft het zin?

Wij spreken van een controlemeting van een meter. Die kan worden gedaan nadat eerst enkele stappen zijn ondernomen om de hoogte van het energieverbruik te verifiëren. Als er geen verklaring is voor afwijkend energieverbruik kan de netbeheerder een gespecialiseerde controlemeting komen maken van de elektriciteit in uw woning. Soms komen daar nog onverwachte technische oorzaken naar voren.

In deze gevallen testen we de meter bij mensen thuis en indien nodig over een langere tijdsperiode. Zo kunnen we alle mogelijke beïnvloedingen die in huis plaatsvinden, registreren.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht