Publicatie tarievenbesluit 2022 voor transport van elektriciteit en gas

Publicatie tarievenbesluit 2022 voor transport van elektriciteit en gas

  • 30 november 2021
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De Autoriteit Consument & Markt heeft vandaag het Tarievenbesluit 2022 voor de regionale netbeheerders en de landelijke netbeheerder TenneT gepubliceerd. De netbeheerkosten voor een huishouden met elektriciteit en gas stijgen volgend jaar gemiddeld met 7 euro per jaar. Dit betreft de aansluit- en transportkosten inclusief BTW.

Tariefbesluiten regionale netbeheerders
De stijging van de transporttarieven van de regionale netbeheerders wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten die regionale netbeheerders gaan betalen voor het transport van elektriciteit door landelijk netbeheerder TenneT. Deels betreft dit een eenmalige stijging van kosten die nog niet in de netbeheerderstarieven waren verwerkt. Daarnaast heeft ACM besloten een verwachte toekomstige tariefstijging al eerder mee te nemen, en daarmee tariefschommelingen voor eindgebruikers te beperken. Twee belangrijke wijzigingen die verdere tariefstijging matigen, betreffen het wegvallen van de zogenaamde precarioheffing door gemeenten aan netbeheerders (een heffing die gemeenten aan netbeheerders konden opleggen voor het in de grond hebben van leidingen en kabels) en de lage vergoeding voor kapitaalkosten zoals vastgesteld in het recent gepubliceerde nieuwe methodebesluit voor de periode 2022-2026.


Tariefbesluiten landelijke netbeheerder Tennet
De klanten van TenneT zijn bedrijven en regionale netbeheerders die aangesloten zijn op het extra hoogspanningsnet (EHS-net) of het hoogspanningsnet (HS-net) van TenneT. De EHS-tarieven stijgen met maximaal 9% en de HS-tarieven stijgen met maximaal 15%. De tariefstijging in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de gestegen kosten voor energie en vermogen in 2021. 

Ieder jaar in oktober dienen de Nederlandse netbeheerders hun tariefvoorstellen voor het volgend jaar in bij toezichthouder ACM. De toezichthouder beoordeelt deze voorstellen en corrigeert ze zo nodig. Naast transport- en aansluittarieven brengen netbeheerders ook tarieven in rekening voor de energiemeter. Deze zijn ten opzichte van het voorgaande jaar alleen gecorrigeerd voor inflatie. De meettarieven zijn gelijktijdig met de transporten aansluittarieven gepubliceerd. 

De publicatie van ACM is hier te vinden.Terug naar overzicht