Onderzoek naar dataplatform voor P1-data

Onderzoek naar dataplatform voor P1-data

  • 24 mei 2017
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Er komt een onderzoek naar een neutraal dataplatform voor ontsluiting van P1-data. Dat is afgesproken in het convenant energiebesparing gebouwde omgeving. Het onderzoek moet uitwijzen of een dergelijk dataplatform het aantrekkelijker maakt voor marktpartijen om inzichtproducten en -diensten te ontwikkelen, zoals apps en displays. Nu moeten marktpartijen nog zelf investeren in technieken om de data te ontsluiten.

Een dataplatform geeft bovendien klanten de regie over hun data. Zij kunnen op elk gewenst moment bepalen welke inzichtproducten en -diensten toegang hebben tot hun data en kunnen dat eenvoudig veranderen. Zij zijn daarbij niet meer afhankelijk van de techniek die nu nog bij de inzichtapps en -displays hoort.

Het onderzoek wordt gefinancierd door Netbeheer Nederland en moet voor 1 januari 2018 zijn afgerond.

Het convenant energiebesparing gebouwde omgeving werd op 23 mei getekend door Netbeheer Nederland, het Rijk, Energie-Nederland, NVDE en UNETO-VNI.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht