Een goed energiesysteem is de randvoorwaarde voor verduurzaming

Een goed energiesysteem is de randvoorwaarde voor verduurzaming

  • 6 juli 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

‘Laat ondernemers een deel van de oplossing zijn door met nieuwe vormen van publieke-private samenwerking de problemen gezamenlijk aan te pakken.’ Dit heeft VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen vandaag, woensdag 6 juli, in een brief aan minister-president Mark Rutte laten weten. Netbeheer Nederland herkent veel van de geschetste uitdagingen, waaronder het gebrek aan netcapaciteit. Ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen in het bijdragen aan de uitdagingen omtrent netcapaciteit. Ook de netbeheerders werken keihard aan de oplossingen om ons land te verbeteren.

De brief aan Rutte is vergezeld door een lijst met daarop ruim 100 voorbeelden van Nederlandse knelpunten. Eén van die knelpunten is de netcongestie, naast de trage vergunningverlening en de tekorten aan medewerkers.  

Netbeheer Nederland herkent de geschetste problematiek. We betreuren het des te meer, omdat juist deze ondernemers vaak proberen bedrijfsprocessen te verduurzamen door in te zetten op elektrificatie en duurzame opwek van wind- en zonne-energie.

Vraag naar energie is enorm toegenomen

Netbeheerders investeren fors in ons energiesysteem, echter de exponentieel groeiende vraag van elektriciteit loopt op deze ontwikkelingen vooruit. Onder andere samen met VNO-NCW werken de netbeheerders dan ook hard aan de oplossingen. Zo is er in januari al een actieteam aan de slag gegaan om nog deze kabinetsperiode structurele oplossingen te vinden voor de knelpunten op het elektriciteitsnet.

Ook wordt er binnen de bestaande bandbreedte van de netcapaciteit gekeken naar mogelijke oplossingen om ondernemers toch het net op te helpen, bijvoorbeeld door aangepaste contracten voor netcapaciteit en door op een andere manier kijken naar de inrichting van bedrijfsprocessen, waarbij tijdens daluren gebruik gemaakt wordt van het net. De netbeheerders nodigen de ondernemers die de oproep hebben ondertekend dan ook uit om nog eens met elkaar mogelijkheden te verkennen. 

Investeringen tellen op tot 100 miljard euro

De totale investeringen van de netbeheerders lopen op tot ruim 100 miljard euro in 2050. Die investering is voor het onderhouden van het huidige net, en tevens voor de grootscheepse ‘verbouwing’ die bijvoorbeeld tot uiting komt in het aansluiten van de vele zonneweides en windparken. Samen werken we aan het energiesysteem van de toekomst, dat de randvoorwaarde is voor de verdere verduurzaming van álle sectoren en álle huishoudens.

Netbeheer Nederland benadrukt dat meer regie vanuit en een krachtig ingrijpen door de overheid essentieel zijn om klimaatdoelen te kunnen behalen. Netbeheer Nederland pleit tevens voor een landelijke aanpak met een spoedpakket aan maatregelen waarmee er versneld ruimte op het net beschikbaar komt en pleit daarnaast voor verkorte doorlooptijden van ruimtelijke procedures, zodat het net sneller kan worden uitgebreid. De gezamenlijke netbeheerders omarmen dan ook de initiatieven om op landelijk niveau te komen tot een versnelling van de oplossingen.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht