Duidelijke keuzes nodig op alle niveaus voor toekomstig energiesysteem

Duidelijke keuzes nodig op alle niveaus voor toekomstig energiesysteem

  • 26 januari 2021
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De Regionale Energiestrategieën (RES) vormen een belangrijk onderdeel van het totaalplan voor het toekomstige, klimaatneutrale energiesysteem. Regionale overheden zoeken daarbij een optimale balans tussen de opgave, het draagvlak, de publieke ruimte en een efficiënt systeem; een complexe opgave. Binnen de RES’en zijn netbeheerders daarom actief betrokken om een bijdrage te leveren aan een optimale uitkomst door aan te geven wat consequenties van keuzes zijn.

CTO Daan Schut van Alliander neemt woensdag 27 januari namens de netbeheerders deel aan een Rondetafelgesprek over de RES’en in de Tweede Kamer. In een Position Paper voorafgaand aan dit gesprek geven de netbeheerders aan hoe de RES’en gerealiseerd kunnen worden in het totaalplan voor het toekomstig energiesysteem. 

 Impact doorrekenen voor afgewogen keuzes

 De RES’en worden gekenmerkt door een bottom-up proces. Daarbij gaat het over de regionale inpassing van wind en zon, en de verdeling van regionale warmtebronnen. Een complex proces waarin verschillende belangen een rol spelen. Netbeheerders rekenen de effecten van regionale keuzes door  en maken daarmee de impact zichtbaar op de energie-infrastructuur. Mede op basis daarvan kunnen regio’s toetsen wat de kosten worden en of plannen ook praktisch uitvoerbaar zijn.

Hoe beter de netcapaciteit benut kan worden, hoe minder nieuwe infrastructuur nodig is en hoe betaalbaarder en sneller de energietransitie gerealiseerd kan worden. Kosten, snelheid en ruimtebeslag zijn niet alleen voor de infra, maar ook voor het draagvlak belangrijke factoren. 

 Regionaal èn nationaal coördineren

 Naast de RES’en zijn er meer programma’s die een belangrijke rol spelen bij de inrichting van het toekomstig energiesysteem. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van de energiebehoefte voor de industrieclusters (CES’en) en mobiliteit (NAL). Voor het doel van het Klimaatakkoord is deze indeling logisch, elke sector heeft immers een eigen reductiedoelstelling. Het energiesysteem laat zich echter niet opknippen. Een programma op zowel nationaal als regionaal niveau kan daarom een cruciale rol spelen om de verschillende overheden en netbeheerders bij elkaar te brengen om samen de integrale afwegingen voor het energiesysteem te maken. Het maken van keuzes en prioritering is daarin belangrijk. 

 

Op nationaal niveau kan het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) hier een belangrijke rol in spelen (op dit moment is de focus van de MIEK voornamelijk gericht op industrie). Op regionaal niveau is het logisch als ook de provincies een belangrijke rol spelen bij een op te richten Regionaal Programma Energie-infrastructuur.

 Daarnaast pleiten de netbeheerders voor prikkels en spelregels voor alle betrokken partijen, die leiden tot efficiënt gebruik van het energiesysteem. Immers, op dit moment betaalt alleen de verbruiker de rekening van aanpassing en uitbreiding van de energie-infrastructuur. Voor een betaalbaar energiesysteem moeten àlle partijen bijdragen aan de kosten.

 

Lees hier alle bijdragen van de verschillende partijen  aan de Ronde Tafel Regionale Energiestrategieën 

 

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht