Update informatie gasmeters

De Nederlandse netbeheerders weten de veiligheid van gasmeters voldoende te borgen. In november 2018 verscheen een rapport van toezichthouder SodM over dit onderwerp. Hierin staat dat de veiligheid van gasmeters op dit moment goed geborgd is, maar worden ook aanbevelingen gedaan voor de toekomst. De netbeheerders nemen deze aanbevelingen ter harte.

placeholder

In Nederlandse huishoudens hangen zo’n 7,5 miljoen gasmeters. Het installeren van gasmeters gebeurt onder strenge voorwaarden en volgens de geldende strikte normen. Toch is nooit volledig te voorkomen dat er soms onderdelen zijn die niet volledig aan onze kwaliteitseisen voldoen. Het kan gebeuren dat al geïnstalleerde meters teruggehaald moeten worden op basis van kwaliteitsonderzoek. Op dit moment zijn de netbeheerders bezig met twee terughaalacties:

  • Op donderdag 14 december is Enexis Netbeheer gestart met het preventief vervangen van een deel van de gasmeters van het merk Itron. Deze bijna 50.000 meters zijn afkomstig van een nieuwe productielijn van fabrikant Itron. Begin december werd al een kleine partij van deze meters vervangen, aangezien er bij enkele van deze meters een klein gaslek was geconstateerd. Na verder kwaliteitsonderzoek blijkt dat de fabrikant onvoldoende kan aantonen dat andere meters uit dezelfde productielijn veilig zijn. Ondanks dat er geen acuut veiligheidsrisico is, is dit voor Enexis Netbeheer toch reden om deze meters uit voorzorg te vervangen. Klanten waarbij de meter vervangen moet worden krijgen hierover binnen enkele werkdagen per brief bericht.
  • In 2017 hebben de netbeheerders besloten een serie gasmeters van het merk Landis + Gyr met mogelijk korter schroefdraad te vervangen. Op dit moment moeten nog 1.515 meters worden vervangen. Dit betreft een restgroep klanten die nu bijna een jaar intensief benaderd wordt om een afspraak te plannen. Zodra deze klanten reageren, kan dit proces worden afgerond.


De genomen maatregelen lijken soms vergaand. Maar omdat netbeheerders geen risico’s met de veiligheid nemen, ​wordt er altijd voor gekozen het zekere voor het onzekere te nemen. In de meeste gevallen gaat het om series waarbij een klein risico op afwijkingen bestaat. Uiteraard doen de netbeheerders er alles aan om overlast voor klanten te beperken.

De netbeheerders waarderen de actieve rol van de toezichthouder SodM. Netbeheer Nederland is constructief met SodM in gesprek over het verder verbeteren van de controle op de veiligheid van gasmeters.

Informatie voor klanten

Klanten die twijfelen of hun meter in een terughaal-actie valt, kunnen hierover informatie opvragen bij hun netbeheerder. Klanten van Enexis Netbeheer, Stedin en Liander kunnen op de website van hun netbeheerders met hun adres checken of hun meter moet worden vervangen. Klanten van netbeheerders Rendo, Coteq, Enduris en Westland Infra kunnen hun netbeheerder hierover bellen. Klanten die niet weten wie hun netbeheerder is, kunnen kijken op www.eancodeboek.nl.