Netbeheerders verhogen investeringen naar recordhoogte

Toezichthouder ACM heeft vandaag de resultaten van een toetsing van de investeringsplannen van de netbeheerders naar buiten gebracht. Met deze plannen wordt de komende jaren meer dan 40 miljard geïnvesteerd in het elekriciteitsnet. In haar toets constateert de ACM dat de nu opgenomen concrete investeringen niet voldoende zijn om alle voorziene knelpunten in de netten weg te nemen. Hier is meer voor nodig dan alleen extra investeringen. Deze conclusie sluit aan bij het geluid dat ook de netbeheerders zelf al langere tijd laten horen: de energietransitie vraagt niet alleen om investeringen in het net, maar vooral ook om samenwerking aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem. De toets van de ACM beaamt dit.

Afbeelding1-1396

De Nederlandse elektriciteit- en gasnetbeheerders boden hun ontwerp-investeringsplannen met daarin de plannen voor de periode 2020 tot en met 2029 op 1 juli 2020 aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM). In totaal investeren ze de komende jaren zo’n 40 miljard in het onderhouden en verzwaren van het elektriciteitsnet. De totstandkoming van de plannen is anders dan voorheen. Juist vanwege het belang van de investeringen voor de energietransitie, geven de netbeheerders meer inzicht in de afwegingen en keuzes die gemaakt zijn. De toezichthouder heeft de investeringsplannen nu getoetst en bekeken in hoeverre ze bijdragen aan het oplossen van knelpunten in de netten.

Onder druk

De Nederlandse energienetten zijn robuust en kennen een grote betrouwbaarheid. Toch staat de capaciteit van met name het elektriciteitsnet onder druk. Ons energiesysteem maakt een revolutionaire ontwikkeling door, waarbij de netten – de ruggengraat van het energiesysteem – geheel anders benut worden. De snelgroeiende vraag van onder meer zonneparken en datacenters levert in bepaalde delen van ons land knelpunten op. Ook spelen een chronisch tekort aan technici en lange vergunningstrajecten een rol. Om de leveringszekerheid te garanderen kunnen bovendien maar beperkt delen van het net worden uitgeschakeld voor werkzaamheden. De netbeheerders wijzen er op dat investeringen slim, efficiënt en met een integrale blik op het energiesysteem gedaan moeten worden. Samen met andere partijen wordt daarom gewerkt oplossingen voor het beter benutten van de bestaande netten, het verminderen van stroompieken en het vergroenen van gasnetten. Daarnaast pleiten de netbeheerders voor meer regie op volumes en locaties, betere afstemming tussen partijen en het versnellen van ruimtelijke procedures. Een procedure voor de realisatie van bijvoorbeeld een transformatorstation kan nu tot wel zeven jaar of langer in beslag nemen.

Investeringsplannen nieuwe stijl

De nieuwe investeringsplannen zijn bedoeld om de toezichthouder, het ministerie en stakeholders meer inzicht te geven in de plannen en projecten van de netbeheerders voor de komende jaren. De Investeringen voor de komende jaren zijn de eerste grote stappen om de afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 waar te kunnen maken. Op basis van de concretisering van het klimaatakkoord, zoals via de Regionale Energie Strategieën, zullen de netbeheerders de investeringsplannen de komende jaren verder invullen en concretiseren. Samen met de ACM werken de netbeheerders er graag aan de volgende ronde investeringsplannen, die op 1 januari 2022 moeten worden ingediend, verder te verbeteren.

Wij gebruiken cookies

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Mogen wij extra cookies plaatsen voor het afspelen van video’s, delen-op-social-media en om onze campagnes te meten? Lees meer