Maatschappelijk prioriteren van klantaansluitingen vraagt duidelijke spelregels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kondigde in maart al aan dat zij het voor netbeheerders mogelijk wil maken om bij het toekennen van transportvermogen prioriteit te geven aan verzoeken vanuit maatschappelijke functies. Met die stap wordt het voor o.a. veiligheidsdiensten, gezondheidszorg of scholen mogelijk om voorrang te verkrijgen op transportcapaciteit. Het is voor de netbeheerders dan wel van belang dat er door de overheid heldere en eenduidige kaders worden opgesteld voor het prioriteren van de aanvragen, zodat netbeheerders deze kaders eenduidig kunnen toepassen.

placeholder

Ook voor projecten die congestieproblemen oplossen of beperken wordt het mogelijk voorrang te verkrijgen op transportcapaciteit. Hiermee krijgen bepaalde categorieën partijen voorrang ten opzichte van het huidige ‘first come first served-principe’.

Prioritering van transportverzoeken
Netbeheer Nederland is al langer met ACM in gesprek over de mogelijkheden van prioritering van transportverzoeken en toegang tot het elektriciteitsnet. Ook in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie is dit onderwerp als actie opgenomen. De publicatie van het ontwerp-codewijzigingsbesluit, is dan ook een belangrijke stap in het traject om vanuit maatschappelijke functies voorrang te geven op het verkrijgen van transportcapaciteit.

Oog voor de uitdagingen
Netbeheer Nederland waardeert de stap van de ACM om het mogelijk te maken om deze voorrang te geven. De ACM laat daarmee duidelijk zien dat het oog heeft voor belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de uitdagingen met betrekking tot beschikbare transportcapaciteit.

Heldere en democratische kaders noodzakelijk
De voorrangsregels en procedures die de ACM vaststelt moeten voor de netbeheerder en partijen die toegang willen tot het net democratisch gelegitimeerd zijn en voor de netbeheerder objectief toepasbaar en uitvoerbaar zijn.  Kortom, het moet duidelijk zijn op basis waarvan de netbeheerders voorrang mogen verlenen. Voorrang aan de één, betekent immers langer wachten voor de ander.

Open voor consultaties
Het ontwerp codewijzigingsbesluit ‘prioriteringsruimte bij transportverzoeken’ is donderdag 13 juli gepubliceerd. Vanaf publicatie kan twaalf weken gereageerd worden op de consultatie. Tot de implementatie van de definitieve codewijziging zijn netbeheerders gehouden aan het nu geldende kader van ‘first come, first served’. Ook Netbeheer Nederland zal reageren op de het ontwerp codewijzigingsbesluit.