werkinuitvoering.jpg

Landelijk actieplan netcongestie

De energietransitie versnelt en de vraag naar groene energie groeit sterk. Netbeheerders investeren volop in het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet, maar dit is niet voldoende en het elektriciteitsnet loopt tegen haar grenzen aan. Bedrijven en de industrie investeren volop in verduurzaming, maar lopen tegen problemen aan door een tekort aan transportcapaciteit. Om ervoor te zorgen dat Nederland kan blijven verduurzamen, is het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) opgezet.

Waarom het LAN?

In december 2022 is LAN onder leiding van coördinator Ben Voorhorst gevormd en opgezet in samenwerking met netbeheerders, ACM, overheden en bedrijven om met elkaar aan te werken aan meer ruimte op het net.

Doelen LAN

Met het actieplan proberen de betrokken partijen twee belangrijke doelen te bereiken. Enerzijds willen ze de problemen met het overbelaste elektriciteitsnet zo veel mogelijk beperken en voorkomen. Anderzijds proberen ze het elektriciteitsnet klaar te maken voor het veranderende energiesysteem. Dit wordt bereikt door het elektriciteitsnet sneller te verzwaren, slimmer gebruik te maken van de capaciteit van het net met nieuwe regelgeving en het stimuleren van meer flexibel energiegebruik.

Expert

Wij gebruiken cookies

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Mogen wij extra cookies plaatsen voor het afspelen van video’s, delen-op-social-media en om onze campagnes te meten? Lees meer