Graafschadepreventie

Met miljoenen kilometers aan kabels, leidingen en buizen is het belangrijk dat grondroeders (netbeheerders, aannemers en particulieren) en opdrachtgevers (provincies, gemeenten, netbeheerders en waterschappen) op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden. Het liefst al in de plan- en ontwerpfase van een project. Netbeheer Nederland helpt bij het opstellen van richtlijnen en adviesbladen voor het uitvoeren van werkzaamheden nabij gas- en elektriciteitsnetten van netbeheerders om zo graafschade zoveel mogelijk te voorkomen. Niet alleen is dit van belang om incidenten te voorkomen. Het voorkomt bovendien onderbreking van gas- en elektriciteitstoevoer én drukt reparatiekosten.

CROW 500

De CROW 500 is een richtlijn met technische aanbevelingen om graafschade in de graafketen te voorkomen. Hierin staat omschreven waaraan voldaan moet worden om aantoonbaar veilig te graven. Op de website van het Kabel en Leiding Overleg (KLO) vind je onder meer een risico’s- en maatregelenhulp.

WIBON adviesbladen

Netbeheer Nederland heeft richtlijnen en adviesbladen opgesteld voor het uitvoeren van werkzaamheden nabij de gas- en elektriciteitsnetten van de netbeheerders. Het advies is om deze richtlijnen en adviesbladen vooraf te raadplegen en in de onderzoeks- en ontwerpfase op te nemen in de risicoanalyse en/of maatregelenplan. De adviesbladen zijn een aanvulling op de CROW 500. De WIBON adviesbladen zijn onderaan deze pagina opgenomen. Het blijft echter ieders eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig de grond te roeren volgens de WIBON.

Toch schade gemaakt?

Heeft u toch schade gemaakt? Meld dit dan meteen via de informatie op onderstaande pagina. 

Graven als particulier

Ook als particulier moet je maatregelen treffen wanneer je gaat graven. Als je bijvoorbeeld in de tuin nieuwe bomen wilt planten of een terras wilt aanleggen of een schommel vast wilt zetten en je daarbij gebruik moet maken van een graafmachine, dan ben je verplicht om een zogenoemde KLIC-melding te doen bij het Kadaster. De melder ontvangt informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek zodat er bij de werkzaamheden geen kabels en leidingen worden geraakt. Netbeheer Nederland werkt samen met partners om gravers te attenderen op een goede voorbereiding bij graafwerkzaamheden.

Contactgegevens graafschadepreventie

Contactgegevens van de diverse regionale en landelijke netbeheerders zijn terug te vinden via deze pagina

Expert

Wij gebruiken cookies

Wij plaatsen cookies voor de werking en verbetering van deze website. Mogen wij extra cookies plaatsen voor het afspelen van video’s, delen-op-social-media en om onze campagnes te meten? Lees meer