Metingen - Spanningskwaliteit

Op onderstaande kaart worden de spanningskwaliteitsmetingen weergegeven die zijn uitgevoerd in het kader van het project Spanningskwaliteit in Nederland. U kunt de resultaten van de metingen bekijken door op een van de meetlocaties op de kaart of in onderstaande meetlijst te klikken. In dit document worden de rapportbladen aan de hand van een fictief voorbeeld voor alle netvlakken nader toegelicht.

Aan de hand van de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad) wordt bepaald wat de mate van stedelijkheid is ter plaatse van de meetlocatie. Conform het CBS worden er voor de mate van stedelijkheid vijf categorieën onderscheiden:

  • zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer adressen per km2;
  • sterk stedelijk: gemiddelde oad van 1500 tot 2500 adressen per km2;
  • matig stedelijk: gemiddelde oad van 1000 tot 1500 adressen per km2;
  • weinig stedelijk: gemiddelde oad van 500 tot 1000 adressen per km2;
  • niet stedelijk: gemiddelde oad van minder dan 500 adressen per km2.

Via de zoekfunctie is het mogelijk om in te zoomen op een specifiek postcodegebied. Ook kunnen bepaalde netvlakken worden in- of uitgeschakeld. Om privacyredenen zijn de metingen alleen gekoppeld aan een viercijferige postcode en niet herleidbaar naar een compleet adres. Deze website bevat alle metingen vanaf het jaar 2013 en wordt ieder kwartaal geactualiseerd.


Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u hier in: