Toch schade gemaakt?

Titel

TOCH SCHADE GEMAAKT BIJ REGIONALE NETBEHEERDER 

Als het een schade is aan gasleidingen of elektriciteitskabels dient u deze te melden via het nationaal storingsnummer 0800-9009. Verdere informatie is te vinden op de websites van het Kabel en Leiding Overleg en het Agentschap Telecom.
 
VEILIGHEID BIJ SCHADE AAN KEBELS EN/ OF LEIDINGEN
Bij schade (uitstromend gas of volle sluiting) 
 • Let op eigen veiligheid
 • Zet het werk direct stop 
 • Neem afstand van beschadigde kabel of leiding
 • Bel 112 en vervolgens 0800-9009
 • Zet de schadelocatie af, houdt publiek op veilige afstand
 • Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen, het gas kan een weg vinden (via riool-, of mantelbuis) naar een object (b.v. woonhuis)
 • Bedien nooit afsluiters van de netbeheerder
 
KOSTELOZE REPARATIE
De netbeheerder zal dit kosteloos repareren onder de volgende voorwaarden (definitieve beoordeling per geval): 
 • U als grondroerder heeft de schade meteen zelf gemeld via het algemene nummer 0800 9009. 
 • De schade is alleen aan de buitenzijde van de gasleiding of kabel. 
 • De energielevering aan onze klanten is niet onderbroken als gevolg van de veroor-zaakte schade. 
 • Er is geen gaslekkage ontstaan als gevolg van de veroorzaakte schade. 
 • U heeft een geldige KLIC-registratie van de betreffende werkzaamheden. De tekeningen zijn op de graaflocatie aanwezig. 
 • U heeft gegraven binnen het in de KLIC melding aangegeven graafgebied. 
 • U kunt aantonen dat u de feitelijke ligging van de kabel of leiding in het graafgebied tevoren heeft vastgesteld door middel van proefsleuven. 
 • U heeft zorgvuldig gegraven volgens publicatie 500 van het kennisplatform voor in-frastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, CROW. 
 • Het graafwerk ligt nog open om de schade te kunnen herstellen. 
De regeling kosteloze reparatie geldt niet bij beschadigingen van kabels voor kabels die een spanning voeren van 25 kV en meer.
 

TOCH SCHADE GEMAAKT TENNET

CALAMITEITENNUMMER TENNET: 0800-0230459
 
WAT MOET U DOEN?
 • Alarmeer TenneT door te bellen met het calamiteitennummer.
 • Vermeld bij de melding (indien mogelijk en afhankelijk van urgentie): de locatie van het  incident, de aard en omvang van het incident.
 • Houd alle aanwezige personen op veilige afstand.
 • Wacht tot de deskundige - met een aanwijzing als Werkverantwoorde-lijke - van de netbeheerder aangeeft dat de hoogspanningskabel volle-dig spanningsloos is. De deskundige van de netbeheerder zal zich altijd ter plekke legitimeren en is herkenbaar aan een blauw gekleurd hesje met de term “Hoogspanning”.
 
 

TOCH SCHADE GEMAAKT BIJ GASUNIE  

CALAMITEITENNUMMER GASUNIE: 050-5211500
 
WAT MOET U DOEN?
 • Alarmeer Gasunie
 • Stop dan met graven en zet alle machines uit
 • Stop onmiddellijk als de leiding beschadigd raakt! Ook als alleen de coating (bekleding) van een leiding licht beschadigd is.
 • Dit kan later namelijk schadelijke gevolgen hebben
 • Geef daarom álle incidenten – hoe klein ze misschien ook lijken – zo spoedig mogelijk door aan de centrale meldkamer van Gasunie - de CCP