Zorgen over veiligheid en extra kosten door plan ACM voor congestiemanagement

Zorgen over veiligheid en extra kosten door plan ACM voor congestiemanagement

  • 8 oktober 2021
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De toenemende krapte op het elektriciteitsnet in een aantal regio’s is onderwerp van intensief overleg tussen de netbeheerders, maatschappelijke spelers en toezichthouder ACM. Congestiemanagement is één van de beschikbare instrumenten om de beschikbare transportcapaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten. Reden waarom de netbeheerders in ons land een voorstel hebben gedaan om de bestaande afspraken hierover – die niet passen bij de actuele situatie – aan te passen. De netbeheerders hebben echter zorgen over het ontwerp-codewijzigingsbesluit dat de ACM nu voor heeft gelegd. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de veiligheid op het net – die gezien de wettelijke taken van de netbeheerders altijd centraal staat. Daarnaast zou het voorstel hoge maatschappelijke kosten met zich mee kunnen brengen. In hun zienswijze die op 30 september is ingediend, onderbouwen de netbeheerders deze zorgen. Daarnaast doen ze een dringend beroep op de ACM om in goed overleg te komen tot een beter passend besluit.

Congestiemanagement is  het lokaal verdelen van de beschikbare transportcapaciteit op basis van afspraken met (grote) gebruikers. Zij krijgen dan een financiële vergoeding voor het tijdelijk minder transporteren van elektriciteit. Dit is in principe een goed middel om aansluitverzoeken niet noodgedwongen te hoeven uitstellen. Anders gezegd: netbeheerders willen graag zoveel mogelijk partijen aansluiten en stellen daarom voor tot 120 procent van de feitelijke transportcapaciteit (de zogeheten ‘technische grens’) van het elektriciteitsnet te gaan bij het aansluiten van partijen op locaties waar het net knelt. 

Aansluiten tot 200 procent van capaciteit

In het ontwerpbesluit vraagt de ACM de netbeheerders echter te gaan tot 200 procent van deze technische grens. De netbeheerders voorzien als gevolg daarvan dat lokaal het zogeheten kortsluitingsvermogen overschreden kan worden. Er kunnen door overschrijding gevaarlijke situaties ontstaan, onder andere voor mensen die werken aan het net. Ook kunnen storingen, schade en overmatige slijtage ontstaan aan de net-materialen en -componenten.  Anders dan de ACM suggereert, biedt congestiemanagement geen mogelijkheid om overschrijding van het kortsluitingsvermogen te voorkomen.

Hoge maatschappelijke kosten

De netbeheerders investeren meer dan ooit in uitbreiding en aanpassing van het elektriciteitsnet, naast hun kerntaak: veilig transport van elektriciteit voor maximale leveringszekerheid. Bij de vereiste aanpassingen van het net lopen de netbeheerders tegen grenzen aan door de schaarste aan personeel en de lange doorlooptijd voor ruimtelijke procedures en vergunningen. Het bouwen van een noodzakelijk transformatorstation kan daardoor 7 tot 10 jaar in beslag nemen.

Het voorgenomen besluit van de ACM leidt dus tot het aansluiten van veel meer partijen – tot 200 procent van de feitelijke transportcapaciteit van het net – maar helaas níet tot meer transportcapaciteit. De aangesloten partijen zullen dus vaak géén transport van elektriciteit kunnen krijgen. Daarvoor worden ze door de netbeheerders financieel gecompenseerd volgens de hiervoor geldende regels. Op basis van het nu voorgelegde ontwerpbesluit van de ACM zou dit de netbeheerders de komende 5 jaar (de reguleringsperiode) vele miljoenen euro’s kosten. Dit gaat ten koste van de middelen die ingezet kunnen worden voor de energietransitie.

Lees hier de zienswijze van de gezamenlijke netbeheerders

 

 

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht