Zoek de spanning niet op

Zoek de spanning niet op

  • 4 september 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie staan voor het eerst met een stand op de Elektrotechniekvakbeurs, van 29 september tot en met 2 oktober. In samenwerking met Meld Misdaad Anoniem (MMA) en het Platform Energiediefstal (PED) van Netbeheer Nederland willen het OM en de politie de beroepsgroep van elektriciens en installateurs voorlichten over de nieuwe Opiumwet en wijzen op de risico’s en gevaren van illegale hennepteelt.

Opiumwet

Sinds 1 maart 2015 is artikel 11a OW (Opiumwet) van kracht. Dat wetsartikel stelt handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van de illegale hennepteelt strafbaar. Onder het motto ‘zoek de spanning niet op’ wijzen OM, politie, MMA en PED of netbeheerders? op de Elektrotechniekbeurs elektriciens en installateurs op de risico’s en gevaren van illegale hennepteelt. Met ingang van maart jl. is een elektricien bijvoorbeeld strafbaar als hij stroom aanlegt waarvan hij/zij weet of een sterke reden heeft te vermoeden dat die stroom gebruikt wordt voor de georganiseerde hennepteelt. Door de elektra aan te leggen, faciliteert de elektricien georganiseerde hennepteelt en dat is strafbaar. Daar staat een forse straf op: een gevangenisstraf tot drie jaar of een geldboete tot 81.000 euro.

Ondermijnende criminaliteit

Georganiseerde illegale hennepteelt is een vorm van ernstige, ondermijnende criminaliteit. Illegale hennepteelt gaat gepaard met onder meer onveiligheid in woonwijken, bedreigingen en liquidaties. Er gaat bovendien heel veel crimineel verkregen vermogen om in die wereld. Er vindt vermenging plaats van de boven- en onderwereld. OM, politie en lokaal bestuur tolereren dat alles niet. Met bestuurlijke maatregels en strafrechtelijke vervolging zetten ze zich gezamenlijk in om deze ondermijnende criminaliteit in te dammen en de schijnbare onaantastbaarheid van de drugscriminelen te doorbreken.

 

Weerbaar

OM, politie en partners willen de beroepsgroep van elektriciens en installateurs weerbaar maken tegen de criminele organisaties en individuen die zich bezighouden met georganiseerde hennepteelt. In de beursstand, in diverse publicaties en online worden hen handvatten geboden ter herkenning en voorkoming van het (on)bewust faciliteren van illegale henneppraktijken. Het is van belang dat elektriciens en installateurs die door criminelen voor een klus worden benaderd, het aanbod afslaan en de misstanden melden bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem. Ook wanneer zij enkel een redelijk vermoeden hebben van illegale henneppraktijken.

Meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drugs/drugscriminaliteit-en-overlast.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht