Zo kan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving sneller

Zo kan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving sneller

 • 22 april 2021
 • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op donderdag 22 april 2021 debatteerde de Tweede Kamer Commissie Binnenlandse Zaken over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Netbeheer Nederland doet, samen met Bouwend Nederland, Consumentenbond, Energie Nederland, Natuur & Milieu, en NVDE een oproep aan de Tweede Kamer om 6 acties te steunen om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen, zodat de doelen van het Klimaatakkoord haalbaar blijven.

De partijen die de oproep doen zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Gebouwde Omgeving paragraaf van het Klimaatakkoord. Op basis van de ervaringen van de afgelopen twee jaar, sinds de totstandkoming van het akkoord, hebben ze een zestal prioriteiten benoemd om de transitie in de gebouwde omgeving te versnellen:

 

 1. Ondersteun zowel de wijkaanpak als de gefaseerde aanpak

  Maak hele wijken aardgasvrij in de gebieden waar het eindbeeld al bekend is en kies voor een gefaseerde aanpak in de gebieden waar het eindbeeld nog onzeker is.

 2. Zorg voor een langjarig stabiel en robuust instrumentarium van zeker € 1 miljard per jaar

  Dit draagt bij aan de betaalbaarheid en daarmee aan de maatschappelijke acceptatie van de transitie. Zo stimuleren we vraag, investeringen en opschaling bij marktpartijen.

 3. Investeer voldoende in energie-infrastructuren en duurzame warmtebronnen

  Er is meer sturing nodig om te zorgen voor voldoende warmtebronnen en hernieuwbaar gas. Infrastructuur moet zo optimaal mogelijk benut worden, waarbij de warmte, mobiliteit en energieopwek integraal moeten worden meegenomen.

 4. Jaag het ontwikkelen van zowel vraag als aanbod aan

  Als we de klimaatdoelen op tijd willen halen, is extra actie noodzakelijk om  innovaties, kostenreducties en de ontwikkeling van vraag en aanbod te stimuleren.

 5. Zorg voor voldoende vakmensen

  Zet in op een stevig impuls voor (om)scholing zodat het tekort aan vakmensen niet verder oploopt en de energietransitie een banenmotor wordt. 

 6. Zet de EU-miljarden uit de RFF (Renovation Wave Recovery and Resilience Facility) in voor isoleren
  Dit levert direct CO2 winst op.

 

Een toelichting op de zes punten is te vinden in het position paper van de zes partijen.

 

Coalitie HR-hybride

Eerder vandaag presenteerde de coalitie HR-hybride, waarin naast Netbeheer Nederland ook Techniek Nederland en Natuur & Milieu deelnemen, voor een specifieke maatregel om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. Dit sluit aan bij ons eerste punt van deze oproep. Vanaf 2024 moeten ieder jaar minimaal 100.000 hybride warmtepompen worden geplaatst in woningen en gebouwen, zo stelt de coalitie. De partijen willen dat een nieuw kabinet 600 miljoen euro vrijmaakt voor deze operatie. De installatie van 1 tot 2 miljoen hybride warmtepompen vòòr 2030, levert een besparing op van 1,3 tot 2,6 megaton CO2.  Lees hier meer over de oproep.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht