Zo blijven kosten energietransitie beheersbaar

Zo blijven kosten energietransitie beheersbaar

  • 28 maart 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Dit voorjaar vinden in de Tweede Kamer hoorzittingen (rondetafelgesprekken) plaats rondom de verschillende onderdelen van het klimaatakkoord. Op donderdag 28 maart ging de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat in gesprek met stakeholders over de klimaattafel gebouwde omgeving. Namens de Nederlandse netbeheerders kwam Ingrid Thijssen, bestuursvoorzitter van netwerkbedrijf Alliander aan het woord. Zij benadrukte het belang van maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. Met name de betaalbaarheid voor burgers kan helpen dit draagvlak te behouden. Zij gaf drie aandachtspunten mee om de kosten laag te houden.

Om onnodige kosten te voorkomen moet er, zo stelde Thijssen, om te beginnen voor gezorgd worden dat plannen voor het energiesysteem langjarig en integraal zijn, passend in de wijkgerichte aanpak en in de Regionale Energiestrategie. Hoe eerder en preciezer de netbeheerders weten wat er gaat gebeuren, hoe groter de kans dat de energie-infrastructuur op tijd gereed is en hoe groter de kans dat dure suboptimale oplossingen voorkomen worden. Dat bracht haar op het tweede punt: aanleggen van driedubbele infra of verwijderen van gloednieuwe gasnetten is onnodig duur.

Overigens hoeft het einde van aardgasgebruik niet het einde van het gehele gasnet te betekenen. Het net kan ook gebruikt worden voor waterstof, groen gas of andere duurzame gassen. Voor het daadwerkelijk gebruiken van waterstof in het gasnet is overigens wettelijke ruimte nodig.

Warmte in publieke handen

Ten derde zijn warmtenetten, net als waterleidingen, het elektriciteitsnet en het aardgasnet vitale infrastructuur. De vraag ligt dus voor of warmtenetten niet eveneens onafhankelijk en publiek beheerd moeten worden. Bovendien dreigen er onnodig hoge subsidies naar warmtenetten te gaan.

 

Kaders

Ingrid Thijssen onderstreepte nogmaals dat netbeheerders ervoor staan de energievoorziening betaalbaar, betrouwbaar en bereikbaar te houden. Ze riep de Kamerleden op mede te zorgen voor de juiste kaders.

Het position paper van Netbeheer Nederland voor deze hoorzitting is hier te downloaden. Op woensdag 3 april levert Marc van der Linden, CEO van netbeheerder Stedin, een bijdrage aan de Hoorzitting Klimaattafel Elektriciteit.

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht