Wet windenergie op zee enorme doorbraak voor energietransitie

Wet windenergie op zee enorme doorbraak voor energietransitie

  • 24 juni 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Dinsdag 23 juni 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet windenergie op zee aangenomen. Hiermee zet Nederland een cruciale stap in de transitie naar meer duurzame energie. Windenergie op zee is één van de belangrijkste pijlers van het Energieakkoord. De Europese doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 vraagt een inhaalslag die met deze wet dichterbij komt.

De ministers Kamp (Economische Zaken) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) scheppen met deze wet een duidelijk kader voor een stabiele en efficiënte uitrol van windenergieprojecten in de Noordzee. Hans Timmers, voorzitter NWEA:  “Met de nieuwe Wet windenergie op zee creëert de Nederlandse overheid randvoorwaarden om tegen zo laag mogelijke kosten windparken op zee te kunnen bouwen. Dit is van groot belang voor de groei van duurzame energie én betekent een forse impuls voor de werkgelegenheid. Het bereiken van de doelstellingen van het Energieakkoord is weer een flinke stap dichterbij.“

Wet windenergie op zee levert bijdrage aan kostenreductie

De overheid heeft samen met de sector jarenlang hard aan deze wet gewerkt. De Nederlandse industrie kan met de komst van deze wet stappen zetten en bewijzen dat de kosten van windenergie op zee op termijn verder omlaag kunnen. Naast de nodige innovaties geeft dit een grote impuls aan de werkgelegenheid, die voor Wind op Land en Wind op Zee samen wordt geschat op 40.000 voltijds banen in 2023.

Door wind op zee volgend jaar al één miljoen huishoudens elektriciteit van de wind

De bestaande en in aanbouw zijnde windparken op de Nederlandse Noordzee, samen goed voor bijna 1.000 megawatt vermogen, leveren vanaf volgend jaar voldoende elektriciteit voor ongeveer één miljoen huishoudens. Dankzij de vandaag aangenomen Wet windenergie op zee kan daar in de komende jaren 3.500 megawatt aan vermogen aan worden toegevoegd, en in de toekomst nog veel meer.

Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht