Wereldprimeur in Utrecht: laadpaal maakt opslag zonne-energie mogelijk via elektrische auto’s

Wereldprimeur in Utrecht: laadpaal maakt opslag zonne-energie mogelijk via elektrische auto’s

  • 9 juni 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op dinsdag 9 juni nam in Utrecht een consortium bestaande uit Stedin, gemeente Utrecht, GE, Vidyn, Last Mile Solutions, Economic Board Utrecht en LomboXnet, de eerste Vehicle-to-grid-laadpaal in gebruik, gebaseerd de wereldwijde laadstandaard. “Smart Solar Charging”: Een wereldprimeur die zongestuurd laden èn ontladen toegankelijk maakt voor alle type elektrische auto’s. Door elektrische auto’s te gebruiken voor lokale energieopslag kan onder andere zonne-energie worden opgeslagen voor later gebruik.

Het is 80% goedkoper dan de huidige internationale standaard, geschikt voor alle elektrische auto’s, ontwikkeld en geproduceerd in Nederland. De nieuwe technologie zorgt voor banen en schone lucht, versnelt de energietransitie en voorkomt investering in netverzwaring, wat aangesloten klanten miljarden euro’s scheelt. Hiervoor is wel aanpassing van wet- en regelgeving nodig zodat Nederland op gelijk speelveld komt als de VS, Duitsland en China.

Inspelen op sterke toenemende behoefte aan opslag duurzame energie

Dagelijks worden er wereldwijd 700.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Om die stroom ook te kunnen gebruiken als de zon niet schijnt, is opslag cruciaal. De race voor de levering van batterijen voor deze opslag is reeds geopend door o.a. Tesla en BMW. Met de slimme laadpaal, made in Utrecht, kunnen ook de steeds grotere batterijen in elektrische auto’s worden ingezet om zonne-energie op te slaan. Daarmee kan Nederland inspelen op de wereldwijde uitdaging van opslag van duurzame energie.

Banen en schone lucht

Nu is de tijd aangebroken voor opschaling, wat grote kansen biedt voor extra werkgelegenheid voor Nederland. Zo voorspelt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen in 2030 dankzij elektrische auto’s. Daarnaast zorgen proeftuinen zoals in Utrecht voor het aantrekken van wereldbedrijven naar Nederland. Zo heeft GE vanwege het project in Utrecht besloten haar divisie laadinfrastructuur in Nederland te behouden en werd Nissan partner in het project.

Voorkomt forse investeringen in netverzwaring

Op dit moment is er sprake van forse investeringen in het net t.b.v. duurzame energie. Met opslag is verzwaring niet meer nodig. Dit is voordelig voor aangesloten klanten, die deze investeringen rechtstreeks betalen. Wil Nederland de economische kansen pakken die passen bij opslag van zonne-energie, dan is de ontwikkeling van een Nederlandse markt voorwaarde. Hiervoor zijn aanpassingen en ruimte van de toezichthouder nodig zodat Nederland op gelijk speelveld komt als de Verenigde Staten, Duitsland en China. Dit betreft onder andere het mogelijk maken van variabele stroom- en nettarieven en variabele energiebelastingtarieven bij het leveren en terugleveren van stroom via laadpalen.

Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht