Weer meer zonnepaneelinstallaties geregistreerd

Weer meer zonnepaneelinstallaties geregistreerd

  • 15 juli 2014
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het aantal geregistreerde zonnepaneelinstallaties is opnieuw toegenomen. Volgens brancheorganisatie Netbeheer Nederland zijn het afgelopen half jaar bijna 38.000 zonnepaneelinstallaties met een totaal vermogen van 171 megawatt aangemeld via www.energieleveren.nl. Daarmee ligt het totale geregistreerde vermogen in juli op meer dan 762 megawatt. In april van dit jaar lag het totale geregistreerde zonvermogen nog op 651 megawatt. Deze forse toename wordt voor een belangrijk deel verklaard, doordat steeds meer collectieve projecten met zonne-energie van start zijn gegaan.

Zonnepanelen registreren

Op de site www.energieleveren.nl registreren consumenten en bedrijven hun installaties voor duurzame energie opwek zoals zonnepanelen, HR-e ketel of windmolen. De site is een initiatief van alle energienetbeheerders in Nederland en wordt ondersteund door Energie Data Services Nederland (EDSN). Hiermee werken de netbeheerders aan een betrouwbare en veilige energievoorziening, nu en in de toekomst.

Impact op het energienet

De netbeheerders registeren naast zonnepanelen ook andere installaties die energie opwekken. Het belangrijkste doel van deze registratie is om de impact van duurzame energie opwek zoals zonne-energie te monitoren en het energienet geschikt te houden voor terug levering. Een goede registratie van terugleverinstallaties en de communicatie hiervan naar energieleveranciers is onderdeel van de marktfaciliterende taak van de netbeheerders en de uitvoering hiervan door EDSN.

Bekijk hier het actuele cijferoverzicht met de gegevens vanaf 2010.
Terug naar overzicht