Waterstof onontbeerlijk om klimaatdoelen te halen

Waterstof onontbeerlijk om klimaatdoelen te halen

  • 13 april 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Om Nederland op tijd te verduurzamen, moet het kabinet de investeringen in de waterstofketen versnellen. In deze waterstofketen kunnen publieke netwerkbedrijven een belangrijke rol vervullen. Dat hebben de netbeheerders aan de energiewoordvoerders van de Tweede Kamer laten weten voordat zij vandaag in debat gaan met minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie over het onderwerp Waterstof.

De netbeheerders hebben in gezamenlijke studies geconcludeerd dat waterstof een noodzakelijk onderdeel is van het duurzame, flexibele en betrouwbare energiesysteem van de toekomst. Om ervoor te zorgen dat waterstof al voor 2030 kan bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving, moet de overheid nu de juiste beleidsmaatregelen nemen. 

Op hoofdlijnen:

  • Het huidige doel van 3-4 GW elektrolyse lijkt ontoereikend om de Europese en Nederlandse klimaatdoelen te halen. Ophoging van dit doel ligt voor de hand;
  • Zorg voor versnelling van investeringen in de waterstofketen met publieke regie op vraag en aanbod;
  • Publieke netwerkbedrijven, zoals Gasunie, spelen een cruciale rol in de nieuwe waterstofketen;
  • Neem nu een besluit over het toezicht op de waterstofpilots in de gebouwde omgeving zodat de eerste pilots dit jaar kunnen starten. 


Kortom, actie van de landelijke politiek is nodig om waterstof als duurzame energiedrager in te kunnen zetten in de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Op deze manier kan waterstof een forse bijdrage leveren om de klimaatdoelen te halen in 2030. 

Zie hier de inbreng die Netbeheer Nederland aan de leden van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat heeft gestuurd. Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht