Warmtewet gaat voorbij aan belang samenleving

Warmtewet gaat voorbij aan belang samenleving

  • 31 juli 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het wetsvoorstel voor de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) - kortweg warmtewet - sluit niet aan bij de belangen en behoeften van de samenleving. Voor onder andere gemeenten en hun inwoners is lokaal maatwerk essentieel bij de overstap van aardgas naar een andere warmtevoorziening. Dit draagt bij aan maatschappelijk draagvlak en biedt gemeenten ruimte voor regie. Het wetsvoorstel biedt echter nauwelijks ruimte aan innovatieve partijen of samenwerkingsvormen en het sluit publiek eigendom en beheer van warmtenetten door netwerkbedrijven uit. Netbeheer Nederland vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk partijen de ruimte hebben om innovatieve concepten te ontwikkelen. Dat is de strekking van de reactie die Netbeheer Nederland maandag indient in de consultatiefase voor het wetsvoorstel, die maandag sluit.

Alle partijen nodig

Uitgangspunt in het wetsvoorstel is nu één model warmtenet waarbij één geïntegreerd warmtebedrijf verantwoordelijk is voor aanleg, beheer en exploitatie. Dit is ook nu het dominante model, hoewel ook warmtenetten met onafhankelijk netbeheer in de huidige markt zijn toegestaan. Die worden in het wetsvoorstel verboden. Dat laat gemeenten weinig keuzeruimte en zet buurtcoöperaties en kleinere marktpartijen buitenspel. Zo zijn onafhankelijk beheerde warmtenetten in het huidige voorstel van de WCW niet mogelijk. Terwijl dergelijke netten, die vaak voortkomen uit lokale, kleinschalige initiatieven, vaak veel draagvlak hebben.

Netbeheer Nederland pleit er dan ook voor om in de toekomstige wet ook andere modellen dan het geïntegreerde warmtebedrijf mogelijk te maken en geen vaste koppeling te maken tussen warmtenet en warmtebedrijf.

CTO van Stedin David Peters, voorzitter van het Warmte-team van Netbeheer Nederland: “Bij het sterk opschalen van een duurzame warmtevoorziening is innovatie belangrijk om de kosten te verlagen en het draagvlak te verhogen. De wet lijkt nu één model vast te zetten. Het is jammer en onnodig om andere ontwikkelingen te beperken.”

Netbeheer Nederland pleit voor het stimuleren van álle initiatieven en samenwerkingsvormen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er tussen 2025 en 2030 jaarlijks 80.000 aansluitingen op de warmtenetten bij moeten komen. Gezien die enorme toename zijn alle partijen en samenwerkingsvormen nodig.

 

Vitale functie

Een duurzame warmtevoorziening in ons land behoort tot de vitale functies; iedereen heeft recht op een duurzaam verwarmde woning of werkomgeving tegen aanvaardbare kosten, waarbij de leveringszekerheid gegarandeerd is. Aan die vitale energie-infrastructuur stellen we hoge eisen. We beschikken over een van de veiligste, betaalbaarste en betrouwbaarste energienetten ter wereld. Netbeheer Nederland ziet warmtenetten als belangrijk onderdeel van de totale toekomstige energie-infrastructuur. Als gevolg van de energietransitie zal er binnen het energiesysteem steeds meer interactie plaatsvinden tussen de verschillende energiedragers; de warmtevoorziening staat niet op zichzelf. Ook hierom moet de mogelijkheid voor publiek eigendom en beheer van warmtenetten door netwerkbedrijven niet worden uitgesloten.

 

Leveringszekerheid

Netbeheer Nederland begrijpt als geen ander de zorg van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat voor leveringszekerheid en systeemverantwoordelijkheid. Een verplichting voor het warmtebedrijf om het economische eigendom van het warmtenet te hebben, is echter onnodig. Dit is met een aanpassing in de wet en contracten goed in te regelen. Het borgen van  leveringszekerheid is bovendien ook mogelijk door middel van een alternatief model, waarin sprake is van onafhankelijk netbeheer door een derde (publieke) partij.

 

De volledige reactie van Netbeheer Nederland op het wetsvoorstel en een overzicht van alle reacties

  

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht