Vorig jaar veel minder stroomstoringen

Vorig jaar veel minder stroomstoringen

  • 27 februari 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het aantal en de duur van de stroomstoringen was in 2014 historisch laag. Een huishouden had vorig jaar gemiddeld 20 minuten geen stroom als gevolg van een storing. Dat blijkt uit de jaarlijkse stroomstoringscijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.

Het aantal elektriciteitsstoringen daalde in vergelijking met het vijfjaarlijks gemiddelde (- 8%). Ook het aantal getroffen klanten nam af (-7%) evenals de gemiddelde onderbrekingsduur van een stroomstoring (-10%). In 2013 had een huishouden gemiddeld 23 minuten geen stroom. De betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet was het afgelopen jaar 25% beter dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Het aantal storingsminuten voor gas is als gevolg van één grote storing wel toegenomen.

Graafwerk belangrijkste storingsoorzaak

De belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen is nog steeds graafschade. Op het middenspanningsnet is 23% van alle stroomstoringen hierdoor veroorzaakt. Een inwendig defect (20%) en veroudering / slijtage (17%) zijn andere belangrijke oorzaken. Daarnaast komen in het elektriciteitsnet sluimerende storingen voor die veelal het gevolg zijn van graafschades in het verleden. Op het hele energienet is overigens wel een daling van het aandeel graafschades in de storingen te zien. Waarschijnlijk is dit te danken aan de structurele gezamenlijke aandacht van alle ketenpartijen in de afgelopen jaren voor het voorkomen van graafschade.

Aantal storingsminuten gas wel gestegen als gevolg van grote storing in Apeldoorn

In tegenstelling tot de daling van het aantal storingsminuten voor elektriciteit, is het gemiddelde aantal storingsminuten voor gas gestegen. In 2013 lag dit nog op 1 minuut en 1 seconde, vorig jaar kwam dit cijfer uit op 3 minuten en 14 seconden. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een grote storing in Apeldoorn, waar afgelopen zomer modder en water in de gasbuizen terecht is gekomen. Deze storing heeft als gevolg van de ingewikkelde hersteloperatie enkele weken geduurd. Bijna de helft van het totale aantal storingsminuten wordt hierdoor veroorzaakt. In Enschede heeft een  vergelijkbare gasstoring plaatsgevonden. Bij een gasstoring ligt de prioriteit altijd op het veiligstellen (uitstroom van gas) van de situatie.

Gemiddelde stroomstoring duurt kleine vijf kwartier

Uit de in opdracht van de netbeheerders door KIWA en Movares Energy verzamelde cijfers blijkt, dat  een gemiddelde elektriciteitsstoring 72,5 minuten duurt. In totaal zijn 8,1 miljoen huishoudens en bedrijven op het Nederlandse elektriciteitsnet aangesloten en 7,1 miljoen huishoudens en bedrijven op het gasnet. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009. Actuele informatie over storingen kan worden ingezien op www.gasenstroomstoringen.nl.

Netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro

Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening vormt een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving. De netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in het energienet. Onder meer in nieuwe technologie, zoals storingssensoren die het mogelijk maken om een storing sneller te lokaliseren en zo duur en omvang van een eventuele storing te verkleinen. Daarnaast willen de netbeheerders het energienet klaarmaken voor een toekomst waarin steeds meer duurzame energiebronnen worden benut. Het Nederlandse energienet is één van de meest betrouwbare netten van Europa.

Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht