Voorstel 50/50 verdeling gasverwijderingskosten naar ACM

Voorstel 50/50 verdeling gasverwijderingskosten naar ACM

  • 10 juli 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Netbeheer Nederland heeft een voorstel gestuurd aan toezichthouder ACM voor een aanpassing van de Tarievencode Gas. Dit moet de 50/50 verdeling van de gasverwijderingskosten voor consumenten mogelijk maken. Het voorstel volgt op een motie van Groen Links-kamerlid Van der Lee, die dit voorjaar door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Bij huishoudens die van het gas af gaan verwijderen de netbeheerders, uit veiligheidsoverwegingen, de meteropstelling en gasleiding. De kosten die daarvoor gemaakt moeten worden zijn aanzienlijk. De netbeheerders zijn op dit moment wettelijk verplicht de complete kosten van deze verwijdering bij de klant in rekening brengen. Vaak wordt dat als oneerlijk ervaren; de consument die van het gas af gaat helpt immers de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Netbeheerders pleiten daarom al enige tijd voor een politieke discussie over dit onderwerp.

 

Motie Van der Lee
De Tweede Kamer heeft op 12 maart van dit jaar een motie aangenomen over dit onderwerp. De motie stelt dat klanten die van het gas af gaan daarvoor maar de helft van de kosten zouden moeten betalen. De andere helft van de kosten zou dan verrekend mogen worden in de netbeheertarieven. Om de motie te kunnen uitvoeren, is een wijziging in de Tarievencode Gas nodig. Hiervoor hebben de netbeheerders nu een voorstel ingediend bij ACM.

 

Meer huishoudens van het gas af

Het aantal huishoudens dat vrijwillig ‘van het gas af’ gaat, stijgt de afgelopen jaren. De netbeheerders juichen dit eigen initiatief toe en zijn ook betrokken bij de ‘wijkaanpak’, waarbij complete wijken in één keer van het aardgas afgaan. Daarbij kan er kostenefficiënt gewerkt worden. Ondertussen kijken netbeheerders ook mee naar andere oplossingen voor de toekomst, zoals een systeem waarin naast elektriciteit ook energiedragers als groen gas en waterstof een rol spelen.

 

Uniforme werkwijze

De netbeheerders mogen onderling geen prijsafspraken maken, maar hanteren wel een uniforme werkwijze voor huishoudens die van het gas af willen. Zo is tijdelijke afsluiting (ook wel verzegelen genoemd) geen oplossing voor huishoudens die permanent van het gas af willen. Uit onderzoek van Kiwa blijkt namelijk dat dit op lange termijn niet veilig is. Als een consument definitief van het gas af wil, wordt de volledige gasleiding verwijderd.

 

Bestaande verzegelingen

Nu een uniforme werkwijze is afgesproken, nemen de netbeheerders ook gasloze huishoudens waar in het verleden nog een tijdelijke afsluiting is toegepast, nog eens onder de loep. Deze huishoudens krijgen de keuze om de gasaansluiting weer te herstellen of de meteropstelling en gasleiding definitief te verwijderen. Veiligheid staat hierbij voorop. De netbeheerders willen zo voorkomen dat in woningen waar al langer dan een jaar geen gas meer gebruikt wordt, nog wel gasleidingen onder druk aanwezig is. Als een (toekomstige) bewoner zich niet meer bewust is van zo’n aansluiting, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht