Volledige wijkaanpak noodzaak voor een betaalbare energietransitie

Volledige wijkaanpak noodzaak voor een betaalbare energietransitie

  • 5 oktober 2021
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Bijna 3000 huizen per week: zoveel woningen moeten voor 2030 verduurzaamd worden om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Gemeenten en de uitvoerende organisaties staan daarmee voor een enorme opgave. In het Klimaatakkoord hebben de partijen met elkaar afgesproken dat een planmatige aanpak essentieel is. Nu, meer dan twee jaar na het sluiten van het akkoord, ontbreekt het echter nog steeds aan instrumenten daarvoor. In het Position Paper ‘Noodzaak Volledige Wijkaanpak schetsen de netbeheerders de impact hiervan. Op 6 oktober staat het Klimaatakkkoord gebouwde omgeving centraal tijdens een commissiedebat van de Tweede Kamer.

De verwachting is dat bij de overstap naar aardgasvrij een substantieel deel van de stedelijke omgeving zal worden aangesloten op een warmtenet. Dit beeld komt overeen met de resultaten uit de eerste proeftuinwijken en gepubliceerde Transitievisies Warmte van (grotere) gemeenten. Bij warmtenetten is het wenselijk dat het gehele gebied overschakelt op een alternatief voor aardgas.

Extra kosten en overlast

Bij de aanleg van een warmtenet kan het bestaande aardgasnet technisch gezien vaak niet blijven liggen. Het gasnet zal in veel gevallen moeten worden verlegd of verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangelegd wanneer niet de hele wijk overschakelt. Dat brengt extra kosten, extra overlast en tijdverlies met zich mee. Gemeenten hebben daarom dringende behoefte aan instrumenten om bij een wijkgerichte aanpak ook daadwerkelijk de volledige wijk te kunnen verduurzamen. Ook voor netbeheerders is dit van groot belang gezien de extra (publieke) kosten voor de aanleg van een nieuw, tijdelijk gasnet, maar vooral het beslag op de toch al schaarse arbeidscapaciteit.

In het Position Paper Noodzaak Volledig Uitgevoerde Wijkaanpak, en de bijbehorende analyse, leest u meer over de impact van een onvolledige aanpak, de ervaringen tot dusver, voorbeelden uit de praktijk en een schatting van de mogelijke extra kosten.

 

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht