Veel zonnepaneelinstallaties aangemeld via www.energieleveren.nl

Veel zonnepaneelinstallaties aangemeld via www.energieleveren.nl

  • 7 januari 2016
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op de site www.energieleveren.nl kunnen consumenten en bedrijven installaties voor duurzame teruglevering - zoals zonnepanelen - registreren. De site is een initiatief van alle netbeheerders en Energie Data Services Nederland (EDSN) om gezamenlijk beter in te spelen op vraag naar en aanbod van duurzame energie. Sinds de start eind 2011 staat de teller nu op 326.284 pv-installaties - met een totaal vermogen van 1,32 GWp - die via de website zijn aangemeld.

Betrouwbare energievoorziening

Door zelf duurzame energie te produceren besparen consumenten of bedrijven op de energierekening en wordt bijgedragen aan een beter milieu. Het is geen toeval dat juist netbeheerders intensief betrokken zijn bij het faciliteren van duurzame energie. Hiermee investeren zij in hun kerntaak: een continu en veilig energietransport, nu en in de toekomst. Energiebewustzijn is in de toekomst van groot belang om vraag en aanbod op de Nederlandse netten stabiel te houden.

Waarom eigen energieopwekking registreren?

Het registreren van kleinschalige duurzame initiatieven is erg belangrijk. Voor de verklaring van de meterstanden en voor de veiligheid en de betrouwbaarheid van de energievoorziening. De netbeheerders in Nederland hebben deze gegevens nodig om het energienet optimaal te beheren. Dit is van groot belang bij storingen, werkzaamheden of calamiteiten, maar vooral om de productie van duurzame energie nauwkeurig in kaart te brengen. Daarmee wordt ook inzichtelijk welke technieken een extra stimulans nodig hebben en waar de capaciteit van het net moet worden aangepast.

 

Over Energieleveren.nl

Doel is om www.energieleveren.nl te laten uitgroeien tot hét landelijk meldpunt voor decentrale opwekking in Nederland. Op dit moment is ongeveer de helft van het aantal duurzame installaties in Nederland geregistreerd. De netbeheerders zijn in overleg om meer bekendheid te creëren voor het initiatief. Kijk op www.energieleveren.nl voor de toelichtende video over de registratie van energieopwekking of om de eigen installatie voor duurzame teruglevering meteen te registreren.
Terug naar overzicht