Tijd van onbeperkte ruimte op het net is voorbij

Tijd van onbeperkte ruimte op het net is voorbij

  • 3 augustus 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het elektriciteitsnet in Nederland kleurt langzaam rood en de vrijwel onbeperkte ruimte die er was, komt nooit meer terug. Dat zegt Hans-Peter Oskam, directeur Beleid & Energietransitie bij Netbeheer Nederland, in vakblad Cobouw. Wie de komende jaren wil bouwen, moet zelf ook nadenken over slim gebruik van het stroomnet.

“We gaan naar een nieuwe situatie toe, waarbij er vooral ruimte is voor partijen die slim omgaan met de elektriciteitsaansluiting. Dat betekent slim gebruik van energie en op de juiste momenten de lokaal opgewekte energie terugleveren.” Het is tijd om anders met het energienet om te gaan. “Wij denken dat het grootste deel van de woningbouw en ook de duurzaamheidsopgave op de bestaande energie-infrastructuur moeten worden ingepast. Alleen dan gaan we het redden. Dat betekent wel dat we het net slím moeten gebruiken. Slimmer dan we deden.”

Ondertussen werken de netbeheerders hard aan een uitbreiding van het stroomnet. Daarin moeten provincies en gemeenten ook meedenken. “Het proactief reserveren en vergunnen voor ruimte voor energie-infrastructuur gebeurt vaak niet. Men is te veel bezig met het vergunnen van woningbouw of industrie.”

Maar eigenlijk moet je in de paar jaar dáárvoor de vergunningen voor het energienet al rond hebben. Oskam pleit ervoor om eerst te beginnen met het aanwijzen van locaties voor energie- infrastructuur. “Dan kun je de rest daaromheen plannen.”

Klik hier om het artikel te lezen. 


Terug naar overzicht