Terugkijken: informatief webinar warmtetransitie

Terugkijken: informatief webinar warmtetransitie

  • 25 mei 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het recente webinar van Netbeheer Nederland over het onderzoek naar regulering van de warmtemarkt, is nu integraal te bekijken. Met een toelichting door onderzoeker Bert Tieben (SEO) en de visie van professor Huygen (TNO, Ordening energiemarkten).

Nieuwe toetredingen op de markt voor warmte zijn goed voor de ontwikkeling van deze markt; dit kunnen ook publieke bedrijven zijn. Gelijke behandeling van alle partijen – groot of klein – is eveneens belangrijk. Consumenten moeten vrij kunnen kiezen.’ 

Enkele punten van professor Annelies Huygen (TNO, bijzonder hoogleraar Ordening van energiemarkten Universiteit Utrecht) tijdens het recente webinar voor Tweede Kamerleden en hun medewerkers over de warmtemarkt. Concrete aanleiding was het onderzoeksrapport ‘Regulering van de Nederlandse Warmtevoorziening’, in opdracht van Netbeheer Nederland uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en Ecorys. Zij onderzochten hoe warmtenetten kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzame warmtevoorziening en welke beleidsmaatregelen daarvoor nodig zijn. Bert Tieben (onderzoeker SEO) en Menno van Benthem (Ecorys) concluderen dat het aantal aansluitingen op een warmtenet onvoldoende zal stijgen zonder aanvullend beleid. De energierekening voor huishoudens zou dan te sterk stijgen. “Het beleid voor warmtenetten moet bovendien ruimte laten voor verschillende marktmodellen, vooral als die innovatie bevorderen.”

Kijk nu terug

Het opgenomen webinar is hier integraal terug te zien. Onderzoeker Bert Tieben licht de bevindingen toe en professor Huygen geeft haar visie. David Peters (CTO Steding Groep  aan het woord namens de gezamenlijke netbeheerders.

Lees voor meer informatie ook ons eerdere nieuwsbericht over het SEO-onderzoek.

 


Terug naar overzicht