Techniekbranches slaan handen ineen om 60.000 technische vacatures te vervullen

Techniekbranches slaan handen ineen om 60.000 technische vacatures te vervullen

  • 4 november 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De gezamenlijke techniekbranches (WENB, FME, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de MetaalUnie) hebben samen met VNO-NCW het Aanvalsplan Techniek aangeboden aan de ministers van Economische Zaken, Klimaat en Energie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Sociale Zaken.

Het Aanvalsplan Techniek is gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten:  

1. Meer mensen laten kiezen en behouden voor de techniek

Er moeten weer meer mensen kiezen en behouden blijven voor de techniek. Ambitie is de instroom te verdubbelen en de uitstroom tot een minimum te beperken. Hiermee moeten op termijn structureel 25.000 vacatures per jaar worden ingevuld.

2. Slimmer en sneller: hogere productiviteit in de techniek

Met een productiviteitsoffensief willen de branches zorgen voor meer robotisering en digitalisering van de industrie (smart industry), meer prefab bouw en standaardisering en meer programmatische en seriematige overheidsaanbestedingen. De ambitie is deze transformaties substantieel te versnellen. Hierdoor zijn naar verwachting 25.000 technici per jaar minder nodig.

3. Talent van buiten

De ambitie van de samenwerkende branches is om meer statushouders aan de slag te helpen en meer talent van buiten (tijdelijk) aan te trekken. Een gerichte vakkrachten-regeling moet hierbij helpen. Met het aantrekken van dit talent kunnen naar schatting structureel zo’n 10.000 vacatures per jaar worden ingevuld. 

Maarten Otto, voorzitter WENB: “Zonder technisch talent geen duurzaam dak boven ons hoofd. De energietransitie en woonopgave dreigen spaak te lopen door het structurele tekort aan technici. Alleen al de energiesector heeft tot 2030 duizenden extra vakmensen nodig voor o.a. de uitbreiding en verzwaring van energie-infrastructuur, de bouw van windmolenparken en de installatie van warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen. Daarom slaan we de handen ineen om méér technisch talent aan te trekken en te behouden: zo pakken we gezamenlijk het tekort van 60.000 technici in Nederland aan.”


Terug naar overzicht