Succesvolle salderingsregeling is toe aan een passend vervolg

Succesvolle salderingsregeling is toe aan een passend vervolg

  • 16 januari 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op 17 januari wordt in de Tweede Kamer gesproken over de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers. Netbeheer Nederland is blij dat met de behandeling van het wetsvoorstel met daarin de voorgestelde afbouw er duidelijkheid komt voor huishoudens en de energiesector. Samen met de NVDE, Holland Solar, Energie-Nederland, Flexiblepower Alliance Network en Energy Storage NL steunt Netbeheer Nederland het voorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling.

De salderingsregeling heeft gezorgd voor een ongekend snelle groei van het aantal zonnepanelen op de daken van woningen, zowel in de koop- als de huursector. In december 2022 werd zelfs de twee miljoenste woning in ons land van zonnepanelen voorzien. Deze huizen hebben een aanzienlijk lagere energierekening en gemiddeld wordt de opgewekte energie voor 30-40% dan ook direct gebruikt. De rest wordt teruggeleverd en daarvoor krijgen deze huishoudens evenveel geld terug als zij betalen voor afgenomen stroom.

Salderen leidt hiermee onbedoeld tot ongelijkheid tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen. Dit staat haaks op de wens om de energierekening voor álle huishoudens betaalbaar te houden. 

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink goedkoper geworden terwijl de energieprijzen enorm zijn toegenomen. Eigenaren van zonnepanelen zijn nu spekkoper. Daarom hebben zonnepanelen geen extra overheidsstimulans meer nodig. Ook zonder salderen is de terugverdientijd voor huishoudens die zonnepanelen kunnen betalen gemiddeld minder dan zeven jaar.

Netbeheer Nederland stelt dat de volgende fase van de energietransitie hiermee is aangebroken en dat eigenaren van zonnepanelen gestimuleerd moeten worden om de opgewekte stroom zoveel mogelijk direct in het eigen huis te gebruiken. Door eigen verbruik wordt het net minder belast en wordt er minder CO2 verbruikt. Door de huidige salderingsregeling mist echter elke stimulans voor eigen verbruik of opslag.

Hans-Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie Netbeheer Nederland: “Eigen verbruik voorkomt dat er overschotten op de dag ontstaan en er in de avond juist een beroep wordt gedaan op de fossiele energiecentrales. Opties voor meer eigen verbruik zijn bijvoorbeeld het ‘slim’ inzetten van een warmtepomp en het slim opladen van de elektrische auto en andere elektrische apparaten. Het net wordt nog gezien als een gratis batterij. En dat is het niet. Er moeten ook prikkels komen voor lokale opslag in een slimme thuisbatterij zodat de zelf opgewekte stroom in de avond zelf gebruikt kan worden.”

Vanuit sociaal oogpunt én vanuit de wens om de energie voor iedereen betrouwbaar en beschikbaar te houden, steunen de NVDE, Holland Solar, Energie-Nederland, Flexiblepower Alliance Network, Energy Storage NL en Netbeheer Nederland daarom het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling. De dynamiek in de energiemarkt laat zien dat de tijd daar nu rijp voor is.
Klik hier voor de inbreng van Netbeheer Nederland, NVDE, Energie Samen, Holland Solar, Energie-Nederland, Flexiblepower Alliance Network en Energy Storage NL.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht