Stimuleer eigen gebruik van zelf opgewekte stroom

Stimuleer eigen gebruik van zelf opgewekte stroom

  • 13 maart 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Komende periode wordt er in de Eerste Kamer het wetsvoorstel met betrekking tot de afbouw van de salderingsregeling behandeld. De behandeling in de Eerste Kamer start op 14 maart met de schriftelijke voorbereiding door de commissie EZK/LNV. Netbeheer Nederland ziet graag dat het wetsvoorstel voor het afbouwen van de salderingsregeling wordt aangenomen, waarmee ruimte wordt gemaakt voor het stimuleren van meer flexibel gebruik.

De salderingsregeling heeft gezorgd voor een ongekend snelle groei van het aantal zonnepanelen op de daken van woningen. In december 2022 werd zelfs de twee miljoenste woning in ons land van zonnepanelen voorzien. Deze huizen hebben een aanzienlijk lagere energierekening en gemiddeld wordt de opgewekte energie voor 30-40% direct gebruikt. De rest wordt teruggeleverd en daarvoor krijgen deze huishoudens onder de huidige salderingsregeling evenveel geld terug als zij betalen voor afgenomen stroom.

Het terugleveren op deze momenten van veel aanbod legt extra druk op het drukke elektriciteitsnet en draagt zodoende minder bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Eigen gebruik belast het net niet onnodig en draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen.

Tijd voor de volgende fase

Netbeheer Nederland stelt dat de volgende fase van de energietransitie is aangebroken waarin alle gebruikers van het duurzame energiesysteem een actieve rol moeten spelen. Dat houdt ook in dat eigenaren van zonnepanelen gestimuleerd moeten worden om de opgewekte stroom zoveel mogelijk direct in het eigen huis te gebruiken. Door eigen verbruik wordt het net minder belast en met gebruik van lokale opslag kan overdag opgewekte stroom ook in de avonduren zelf worden gebruikt. Hierdoor dragen huishoudens actief bij in het reduceren van de CO2 uitstoot in Nederland . De huidige salderingsregeling mist echter elke stimulans voor eigen verbruik of opslag omdat huishoudens de overdag opgewekte stroom op de rekening kunnen wegstrepen tegen gebruikte elektriciteit op andere momenten van de dag.

Klik hier voor de schriftelijke inbreng van Netbeheer Nederland voor de commissie EZK/LNV

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht