Steeds meer oplossingen voor krapte op het net

Steeds meer oplossingen voor krapte op het net

  • 8 september 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Nederland heeft een van de meest betrouwbare en robuuste elektriciteitsnetten ter wereld. Toch staat de capaciteit van het elektriciteitsnet tegenwoordig onder druk. Steeds meer energie wordt lokaal opgewekt, het net moet rekening houden met grote energiepieken. Zonnestroom en grote nieuwe verbruikers zoals datacentra vragen om veel capaciteit. Er wordt door alle partijen in de markt gewerkt aan oplossingen voor deze problemen. Een eerste inventarisatie vanuit de gezamenlijke netbeheerders leverde zeven concrete oplossingen op, die vaak op kleine schaal al werken. Door kennis te delen en de laatste belemmeringen weg te nemen, kunnen ze ook op grotere schaal worden toegepast.

De energietransitie brengt grote veranderingen voor het energienet met zich mee. Duidelijk is dat deze veranderingen om innovaties vragen. Innovaties die alleen door samenwerking tot stand kunnen komen. De afgelopen tijd zijn veel van die innovaties ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Zo zijn er vele experimenten en proeftuinen opgezet, waarbij transparantie en samenwerking tussen verschillende partijen essentieel was. Zeven van de meest toepasbare innovaties zijn nu samengebracht in een factsheet. Daarin worden niet alleen de oplossingen beschreven, maar ook de belemmeringen voor verdere opschaling. Slechts enkele van de oplossingen kunnen namelijk al volledig benut worden. Vaak is nog veel tijd nodig om de noodzakelijke afspraken en contracten tussen netbeheerders en klanten te regelen. Ook zijn er belemmeringen in de huidige wet en regelgeving die opschaling in de weg staan.

 

Door meer bekendheid te geven aan wat al mogelijk is, willen de netbeheerders de stap zetten om belemmeringen weg te nemen en brede toepassing van de oplossingen mogelijk te maken. Ondertussen wordt, samen met klanten en marktpartijen, verder gewerkt aan het ontwikkelen van nog meer oplossingen. Een tweede gespreksronde daarvoor is inmiddels gestart.

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht