Spelregels voor meer flexibel netgebruik

Spelregels voor meer flexibel netgebruik

  • 25 november 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De energietransitie en de elektrificatie van de industrie maken dat de vraag naar transportcapaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet sterk groeit. Hierdoor ontstaat soms schaarste op het net, netcongestie. Netbeheerders werken hard aan het uitbreiden en verzwaren van het net. Tegelijk moet er gekeken worden hoe de ruimte op de huidige netten zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. ACM heeft op voorstel van de netbeheerders de netcode aangepast, zodat dienstverleners als CSP -congestieserviceproviders- als bemiddelaars kunnen optreden om de beschikbare ruimte op het net optimaal te kunnen benutten.

Bijna altijd geldt dat de maximale capaciteit van de aansluiting maar een paar dagen per jaar wordt gebruikt. Eén van de middelen waar netbeheerders op inzetten is congestiemanagement. Met congestiemanagement wordt op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan wat het elektriciteitsnet aankan, de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet verdeeld. De ACM heeft meerdere spelregels opgesteld om lokale flexibiliteit beter mogelijk te maken op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt.

Met de komst van de CSP-rol kunnen netbeheerders met marktpartijen afspraken maken over hoe vaak en tegen welke vergoeding zij helpen bij het verlagen van de piek. Een CSP kan optreden als (zelfstandige) dienstverlener tussen de netbeheerder en de aangesloten klant. Dat betekent dat wanneer een klant flexibiliteit heeft – in de vorm van wind, zon of opslag, of wanneer hij flexibiliteit heeft in zijn productieproces – een CSP de mogelijkheid heeft om aangeslotenen meer of minder te laten produceren of af te nemen op momenten dat de netbeheerder dat vraagt. In Europa bestond deze marktrol al langer, op de Nederlandse markt is de CSP-rol nieuw.

Congestie Service Providers (CSP’s) kunnen zich vanaf 25 november 2022 registreren op Partners in Energie.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht