Spanningskwaliteit opvraagbaar via www.UwSpanningskwaliteit.nl

Spanningskwaliteit opvraagbaar via www.UwSpanningskwaliteit.nl

  • 20 mei 2014
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De gezamenlijke energienetbeheerders hebben vandaag www.uwspanningskwaliteit.nl gelanceerd. Op deze website kan iedereen de meetresultaten van de spanningskwaliteit bekijken. Slechte spanningskwaliteit kan uitval of beschadiging van apparatuur veroorzaken en bedrijfsprocessen verstoren.

De gezamenlijke energienetbeheerders hebben vandaag www.uwspanningskwaliteit.nl gelanceerd. Op deze website kan iedereen de meetresultaten van de spanningskwaliteit bekijken. Slechte spanningskwaliteit kan uitval of beschadiging van apparatuur veroorzaken en bedrijfsprocessen verstoren. De netbeheerders bewaken daarom de spanningskwaliteit en zijn verplicht om inzicht te geven in de landelijke meetresultaten. Dit doen zij via de jaarlijkse rapportage ‘Spanningkwaliteit in Nederland’. De website gaat een stap verder en maakt de spanningskwaliteit zichtbaar op postcodeniveau. Daarmee lopen de Nederlandse netbeheerders voorop in Europa. 

Individuele meetresultaten voor iedereen beschikbaar

Via www.uwspanningskwaliteit.nl kan iedereen de meetresultaten bekijken van alle individuele metingen die binnen het landelijke project worden uitgevoerd. Door het ingeven van een plaats of postcode, kan snel worden ingezoomd op de door de bezoeker gewenste locatie. Met één klik worden vervolgens de meetresultaten getoond.  Op deze manier krijgen klanten beter inzicht in de aangeboden spanningskwaliteit op lokaal niveau. De informatie wordt elk kwartaal bijgewerkt.

 

Spanningsdips door graafschade en energiediefstal

Wanneer de kwaliteit van de netspanning te veel afwijkt van de vastgestelde normen, is sprake van netvervuiling. Dit kan uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken. Problemen met de spanningskwaliteit worden onder meer veroorzaakt door het gebruik van elektronische apparatuur, verlichting en grote inschakelstromen van apparaten. Daarnaast kunnen spanningsdips optreden door sluitingen in de net, bijvoorbeeld als gevolg van graafschade of energiediefstal bij illegale wietplantages. Doordat het gebruik van (vermogens)elektronica zoals omvormers de laatste jaren enorm is toegenomen, is het risico van netvervuiling groter. Ook is de gevoeligheid van apparatuur voor afwijkingen in de spanning groter. Dit zijn belangrijke redenen om de kwaliteit van de spanning te bewaken.

 

Meer metingen spanningskwaliteit door netbeheerders

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de kwaliteit van de netspanning goed is en stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Wel worden de laatste jaren meer overschrijdingen van de 15de harmonische geconstateerd. Dit is niet gepaard gegaan met klachten van klanten en hier wordt momenteel nader actie op ondernomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland, resultaten 2013’ dat onlangs is gepubliceerd. Het is van groot belang om – mede gelet op nieuwe ontwikkelingen zoals decentrale elektriciteit opwek en elektrisch vervoer – de spanningskwaliteit effectief te blijven monitoren. Het aantal metingen wordt daartoe uitgebreid. De netbeheerders hebben hierover afspraken gemaakt met belanghebbenden en met de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Terug naar overzicht