Slimme meters in Europa; een wereld van verschil

Slimme meters in Europa; een wereld van verschil

  • 17 oktober 2014
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Vanaf 1 januari 2015 zullen de netbeheerders de slimme meter grootschalig aanbieden. Het verschil met de traditionele meter is dat de slimme meter op afstand uitleesbaar is. Met deze meter ontvangt de klant om de maand een verbruiksoverzicht van de leverancier. Op verzoek van de klant zijn aanvullende producten en diensten voor energiebesparing mogelijk. Ook in veel andere Europese landen krijgen klanten een slimme meter aangeboden. Dit zijn vaak andere type meters met andere functionaliteiten.

Actueel voorbeeld hiervan is het bericht over een specifieke Spaanse slimme meter. De situatie in Nederland op het gebied van informatiebeveiliging verschilt op twee essentiële punten van de specifieke Spaanse meter die nu door beveiligingsexperts is onderzocht. De slimme meters in Nederland maken gebruik van unieke beveiligingssleutels voor elke afzonderlijke meter. Als in Nederland dus de beveiligingssleutel van één slimme meter wordt achterhaald, is deze beveiligingssleutel niet bruikbaar bij andere slimme meters. Dat is volgens mediaberichten niet het geval bij deze specifieke Spaanse slimme meter. Dit type meter  is daardoor kwetsbaar geworden voor pogingen van buitenaf om de beveiliging van de meter te omzeilen. Het Spaanse energiebedrijf werkt er overigens in overleg met de beveiligingsonderzoekers aan om het beveiligingslek te dichten.

Daarnaast wordt in Nederland - in tegenstelling tot veel landen in Europa - vanaf 1 januari 2015 geen gebruik gemaakt van de schakelfunctionaliteit. De grootschalige aanbieding van slimme meters is dus met meters zonder schakelaar, waardoor het niet mogelijk is om op afstand de energievoorziening af te sluiten. Dat maakt de situatie in Nederland en de mogelijk gevolgen wezenlijk anders.

Makkelijker energie besparen

Huishoudens met een slimme meter hebben meer grip op hun energieverbruik omdat ze zes keer per jaar een verbruiksoverzicht ontvangen. Dit maakt het eenvoudiger om energie te besparen. Het is ook mogelijk om de slimme meter aan een display of app op de smartphone te koppelen. In de praktijk blijkt dat hiermee besparingen tot meer dan 10% mogelijk zijn. De energieleveranciers en onafhankelijke dienstenaanbieders zullen bij consumenten aanvullende producten en diensten onder de aandacht brengen die aan de slimme meter zijn te koppelen. De dienstverlening gaat alleen van start als de consument aangeeft van deze diensten gebruik te willen maken. De netbeheerders die de slimme meter aanbieden, zullen de klant wijzen op mogelijkheden die marktpartijen bieden om extra inzicht te krijgen in het energieverbruik. Klanten krijgen ook informatie op www.slimmemeters.nl en www.energieverbruiksmanagers.nl van Milieu Centraal.

Onafhankelijk toezicht op waarborgen privacy

In de afgelopen jaren hebben al meer dan 800.000 huishoudens een slimme meter gekregen, waarmee de meterstanden van gas en elektriciteit op afstand kunnen worden uitgelezen. 98% van de huishoudens waar een slimme meter is aangeboden, heeft deze geaccepteerd. Minstens zo belangrijk is dat de privacy goed gewaarborgd is. De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft dit in haar monitoringsrapportage vastgesteld. Daarnaast is er een gedragscode voor slimme meters door de netbeheerders opgesteld die door het College bescherming Persoonsgegevens is goedgekeurd.

De voordelen op een rij

Naast meer grip op het energiegebruik kunnen de meterstanden automatisch en accuraat worden doorgeven: een meteropnemer aan de deur of het invullen van een kaartje met meetstanden is niet meer nodig. Op termijn kunnen met de slimme meter vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd. Dat is nodig vanwege nieuwe vormen van energiegebruik, zoals de elektrische auto, en omdat steeds meer mensen zelf energie opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen.
Terug naar overzicht