SDE++: Opnieuw veel aanvragen voor zonnestroom

SDE++: Opnieuw veel aanvragen voor zonnestroom

  • 19 oktober 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De regionale netbeheerders in ons land hebben bij de najaarsronde 2022 van de SDE++ subsidieregeling opnieuw transportindicaties afgegeven over de te verwachten netcapaciteit op de verschillende locaties in hun werkgebied. In totaal kregen de netbeheerders 4005 aanvragen voor netcapaciteit voor de productie van duurzame energie binnen. In totaal zijn er 3345 transportindicaties verstrekt.

Voor het aanvragen van een SDE++-beschikking of voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) stelt het ministerie van EZK sinds 2019 als aanvullende voorwaarde een transportindicatie van de netbeheerder. Zonder deze transportindicatie neemt de Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) de subsidie-aanvraag niet in behandeling.

De initiatiefnemers vragen de indicatie op bij de netbeheerder in het gebied waar ze hun project willen realiseren. De indicatie geeft aan dat er op de door de aanvrager aangegeven locatie binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE+-regeling voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Dat is echter geen garantie dat de gevraagde capaciteit straks ook daadwerkelijk beschikbaar is.

Ook bij de najaarsronde van 2022 worden de meeste aanvragen voor de transportindicaties gedaan voor de (grootschalige) productie van zonnestroom op land. Er zijn bijna geen aanvragen voor wind. Netbeheer Nederland vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en is voorstander van een betere verhouding tussen duurzaam opgewekte stroom uit zon en wind op land. Het opwekken van zonnestroom vraagt driemaal zoveel infrastructuur als de opwek van dezelfde hoeveelheid elektriciteit uit wind (immers, de wind waait ook ’s nachts). Daarnaast is een optimale benutting van het energiesysteem van belang om zo snel mogelijk te verduurzamen. De locatiekeuze van grootschalige opwek is daarbij eveneens van belang. Hoe beter de opwek van elektriciteit en het verbruik van elektriciteit (geografisch) met elkaar verbonden kunnen worden, hoe beter dat is.

Uitgestelde levering: een van de opties om capaciteit optimaal te benutten en snel aan te sluiten

De netbeheerders dringen al langer aan op regie en prioritering door de overheid bij het verdelen van de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet. Er zijn onconventionele maatregelen nodig om de beschikbare capaciteit zorgvuldig en zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten nu er van zoveel kanten behoefte is aan ruimte op het net. Mogelijkheden om zonneparken aan te zo snel mogelijk aan te sluiten zijn onder andere cable-pooling, curtailment, non-firm ATO’s of opslag.

Tijdelijke opslag van elektriciteit heeft als voordeel dat de levering van elektriciteit uitgesteld kan worden naar een moment dat er vraag naar is. Er wordt op steeds meer zonnige dagen een overschot aan zonnestroom gedurende een deel van de dag opgewekt, terwijl de vraag naar elektriciteit voornamelijk in de ochtend en de avond is. Tijdelijke opslag is daarmee ook een prima middel om op veel meer bedrijfspanden (grootschalig) zon-op-dak te kunnen installeren en direct zelf te verbruiken. Op die manier zijn bedrijven met zonnepanelen én een batterij ook minder afhankelijk van de prijs van stroom op de groothandelsmarkt. De SDE++ bevat nu geen prikkel om hierop te sturen.

Netbeheerder

Aantal aangevraagde transportindicaties

Afgegeven

Niet afgegeven

Coteq

7

6

1

Enexis Netbeheer

1633

1284

349

Liander

1642

1371

271

RENDO

12

1

11

Stedin

655

627

28

Westland Infra

56

56

0

Totaal

4005

3345

660

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht