Schadetarieven Gewassen 2022 bekend

Schadetarieven Gewassen 2022 bekend

  • 21 juni 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het Platform Leg- en Ligrechten, een initiatief van Netbeheer Nederland en VEWIN, heeft de lijst van Gewasschadetarieven voor 2022 vastgesteld.

De aanleg en instandhouding van kabels en leidingen door het agrarisch gebied levert regelmatig schade op aan gewassen. Om de vaststelling en vergoeding van die schade te ondersteunen en te vergemakkelijken is er al vele jaren een schadetarievenlijst voor de meest voorkomende gewassen. Deze schadetarievenlijst bevat voor de daarop opgenomen gewassen een vast tarief en wordt in de praktijk veel gebruikt en gewaardeerd door de netbeheerders en agrariërs. Zij hoeven dankzij deze tarieven niet per geval de prijs van het betreffende gewas aan te tonen en vast te stellen, hetgeen de afwikkeling van deze schadegevallen aanzienlijk vereenvoudigt. De voor het teeltseizoen 2022 geactualiseerde tarievenlijst is het resultaat.

Overigens kan de schade eventueel groter zijn dan de op de lijst genoemde tarieven. De agrariër zal in dat geval de “meer-schade” dan wel aan moeten tonen, hetgeen dan maatwerk betreft. Voor gewassen die niet op de lijst staan dient de schade ook individueel vastgesteld en vergoed te worden. 

In het verleden werden de Gewassenschadetarieven jaarlijks door LTO en Gasunie vastgesteld en gepubliceerd. Door het onderwerp te beleggen bij het Platform Leg- en Ligrechten zijn veel in dezelfde context opererende netbeheerders (in)direct betrokken bij dit proces en is sectorbrede afstemming en uniformiteit gewaarborgd.  

Meer informatie:
De Gewassenschadetarieven 2022 zijn hier in te zien
Zie ook: Nieuw platform ondersteunt bij afspraken over kabels en leidingen in particuliere grond

Neem voor meer informatie over het Platform Leg- en Ligrechten contact op met h.pauw@gasunie.nl.Terug naar overzicht