RES-plannen doorgerekend: keuzes en prioritering noodzakelijk

RES-plannen doorgerekend: keuzes en prioritering noodzakelijk

  • 8 maart 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

We produceren én gebruiken steeds meer elektriciteit. Het is van groot belang dat hernieuwbare bronnen zoals zon en wind optimaal ingezet worden in het energiesysteem. Mede daarom zijn in 30 Nederlandse regio’s Regionale Energiestrategieën (RES’en) opgesteld, met als ambitie in 2030 minimaal 35 TWh aan duurzame opwek op land te realiseren. De netbeheerders hebben voor deze RES-regio’s opnieuw de impact op de infrastructuur van de regionale ambities doorgerekend. In deze nieuwe netimpactbepaling zijn ook de plannen van de NAL-regio’s voor mobiliteit meegenomen en de actuele modellen van de netbeheerders voor andere thema’s, zoals industrie en woningbouw.

Een deel van de RES-regio’s heeft voortvarend stappen gezet om de energieplannen concreter te maken. Ook zijn er inmiddels plannen gerealiseerd: in 2022 is er 4.092 MW aan wind en zon aangesloten bij de regionale netbeheerders, dat is toename van 24% ten opzichte van 2021. Maar om alle ambities waar te kunnen maken, is het noodzakelijk om samen keuzes te gaan maken. Om de klimaatambities te realiseren komt er een groei van energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Dit is ook nodig om duurzaam te voorzien in de groeiende vraag naar elektriciteit. Door deze ontwikkelingen slim in te passen in het energiesysteem kunnen we het elektriciteitsnet optimaal benutten en dan is er veel mogelijk. Netbeheerders denken daarom mee over de invulling van de RES 2.0, zodat de ambities en de mogelijkheden realiseerbaar blijven.

Samenwerking essentieel voor een toegankelijk net

Netbeheerders willen graag met het Rijk, provincies en gemeenten helder en concreet additioneel beleid opstellen om de (piek)impact van duurzaam geproduceerde energie uit zon- en windinstallaties op energie-infrastructuur te beperken. De netbeheerders pleiten er daarom bijvoorbeeld voor om alleen méér duurzame opwek aan te sluiten dan in het Klimaatakkoord is afgesproken, als we er samen voor zorgen dat de druk op de energie-infrastructuur niet verder toeneemt. Hiermee houden we energie voor iedereen veilig en bereikbaar.

De uitkomsten van de doorberekening worden per RES-regio teruggekoppeld. Hiermee helpen we de regio’s verder met het opstellen van de RES 2.0 waarbij het net zo optimaal mogelijk benut wordt.

Klik hier voor de factsheet met de doorgerekende RES-plannen


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht