Reactie Netbeheer Nederland op nieuwe elektriciteits- en gaswet

Reactie Netbeheer Nederland op nieuwe elektriciteits- en gaswet

  • 12 september 2014
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een nieuwe energiewet waarin de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 worden gemoderniseerd en samengevoegd. In dit wetgevingstraject ‘STROOM’ zijn alle partijen die een rol hebben in de energievoorziening gevraagd om input te leveren. Voor Netbeheer Nederland is het belangrijkste punt dat er in de nieuwe kaderwet ruimte ontstaat voor de netbeheerders om aan het energiesysteem van de toekomst te werken. Hiermee blijft het ook op termijn voor netbeheerders mogelijk om invulling te geven aan hun kerntaak: een veilig, betrouwbaar en betaalbaar energienet beheren.

Toekomstbestendig

De belangrijkste conclusie die Netbeheer Nederland trekt, is dat het nieuwe wetsontwerp een toekomstbestendig karakter heeft. Dat is gelet op de energietransitie voor een aantal onderwerpen hard nodig. Wel vergt het wetsontwerp  een goede nadere uitwerking. Dit om te voorkomen dat toekomstige ontwikkelingen om de energietransitie te faciliteren bij voorbaat onmogelijk worden gemaakt. In dat opzicht is ook extra aandacht gevraagd voor de gewenste synergie tussen netbeheerder en netbedrijf.

Tijdelijke taken

Veranderende marktrollen en energiebehoeften door een groter aandeel duurzame energie en lokale initiatieven vragen om een aangepaste rol van de netbeheerders. Het wetsontwerp voorziet in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarmee, onder voorwaarden, tijdelijke taken aan de netbeheerders kunnen worden toegekend om de energietransitie te faciliteren. Dit in nauwe samenwerking met marktpartijen. Netbeheer Nederland bepleit daarnaast dat de taken van de netbeheerders voor marktfacilitering in de wet worden verankerd. Lees hier de  link naar de volledige consultatiereactie.
Het volledige wetsvoorstel en de overige consultatiereacties zijn ook op deze website te vinden.

 


Terug naar overzicht